Přednáška "Prevence cévní mozkové příhody" 8.10.

přidáno: 7. 10. 2018 22:26, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 7. 10. 2018 22:27 ]
Vážení přátelé,

zveme vás v pondělí 8.10. od 14 h. na pátý přednáškový cyklus 
AKADEMIE ZDRAVÍ s VZP

Získáte souhrn informací jak pečovat o své zdraví a zdraví svých blízkých, jak předcházet nemocem a jak si v nemoci poradit.
Po přednášce bude prostor pro Vaše dotazy.

Přednáška se koná již v pondělí 8.10. ve 14:00 hod.
v audiosále Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, České Budějovice na téma

Prevence cévní mozkové příhody

Přednášející - Mgr. Vladislava Mikšová a Mgr. Bc. Petra Křižková
Posláním spolku je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany,
kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.
Zaměřuje se především na obnovu a rozvíjení ztracených nebo poškozených schopností a dovedností
a také na posílení samostatnosti klientů při řešení běžných denních problémů.

Cílem přednášek je osvětová a podpůrná činnost ve prospěch lidí po poranění mozku a pečujících rodinných příslušníků
o jednotlivých aspektech života po poranění mozku a možnostech terapie nebo rehabilitace.

Své dotazy můžete předem zaslat na adresu klubaktiv.@gmail.com nebo je předat či přednést v přednáškovém sále.


VSTUP NA PŘEDNÁŠKU JE VOLNÝ!


Na  přednášku vás zve


MUDr. Irena Krigarová
Klub Aktiv, z.s.Comments