​Nová brožura města Č. Budějovice se věnuje stavebním slohům

přidáno: 23. 2. 2021 20:02, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 23. 2. 2021 20:05 ]


Při procházkách Českými Budějovicemi můžeme vnímat krásu starobylého města jako pozorovatelé, ale možná bude lepší předem se poučit alespoň základními vědomostmi, abychom nepřehlédli zajímavý detail anebo budovu s nevšedním příběhem, které se skrývají takřka na každém rohu. „Odbor památkové péče zajistil první vydání brožury, kde je výběr památek a staveb charakteristických pro různé historické etapy, protože v podstatě všechna slohová období od gotiky po moderní architekturu tady zanechala nesmazatelný otisk. Zatím bylo pořízeno tisíc kusů a zájemcům jsou k dispozici zdarma v turistickém informačním centru v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II., 
ale i v elektronické podobě na www.c-budejovice.cz odbor památkové péče
Pokud byste si přáli tištěnou brožuru, neváhejte! Na Informačním středisku na budějovické radnici rychle ubývají.
Comments