Pozvánka na přednášku Klimatické změny v Evropě 12.2.

přidáno: 11. 2. 2015 1:26, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice
Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky. Změny v klimatickém systému naší planety probíhaly v celé její historii. Ukazuje se však, že v současné době tyto změny probíhají rychleji, než tomu bylo v minulosti.
Co je příčinou těchto změn, je za nimi „jen“ nárůst skleníkových plynů vlivem činnosti člověka a také jaké jsou jejich důsledky. To je téma přednášky, na které se dozvíte základní informace o klimatickém systému a jeho dosavadním a předpokládaném budoucím vývoji, jakož i o důsledcích, které nám změny přinášejí a velmi pravděpodobně v budoucnu přinášet budou.

Na setkání s Vámi se těší

RNDr Svatava Křivancová

VSTUP NA PŘEDNÁŠKU JE VOLNÝ
Comments