Pozvánka na tvoření inspirované výstavou čtvrtek 7.11.

přidáno: 5. 11. 2019 10:11, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 5. 11. 2019 10:12 ]
Zveme vás na další setkání v Domě umění na Náměstí Přemysla Otakara II.

Sejdeme se ve čtvrtek 7.11. v 13 hod. v Galerii současného umění a architektury v 1. patře.


Tentokráte jste zváni ke shlédnutí výstavy věnující se architektuře. Výstava představuje 3D modelů, lisabonskou praxi Aires Mateus, v jejímž čele stojí bratři Manuel a Francisco Aires Mateus. Nejdůležitějším momentem osobitého díla Aires Mateus je vztah mezi prázdnem a plností. Jejich tvorba se vyznačuje řadou výrazných prvků vždy s důrazem na detail, s přítomnou čistotou a jednoduchostí tvarů, kde se setkávají pevné formy s prázdnem, které samo se stává prostorem. Velkou pozornost věnují volbě materiálů, stavbám dominuje bílá barva, typickým rysem je artikulace prostoru a rovněž to, jak dosahují „citlivými zářezy“ do hmoty velice působivého /funkčního/ výrazu.
Vzniklé otvory se v mnoha případech stávají jakousi „bránou“ vstupujícímu světlu.
Na výstavě budeme moci porovnávat model a skutečnost, vyzkoušíme si naše prostorové vnímání. Po naší inspiraci na výstavě se přesuneme do výtvarného ateliéru a pod vedením Šárky Kosové budeme sami tvořit.

Naše tvoření jsme nazvali: "V BÍLÉM".
Půjde nám o harmonické zapojení naší fantazie a posouvání hranic vlastní tvořivosti, kterou nám jistě navodí vnímání modelů při zasvěceném komentáři Šárky Kosové.
Sejdeme se ve čtvrtek 7.11. v 13 hod. v Galerii současného umění a architektury v 1. patře.

Na akci je omezený počet míst. Přihlaste se laskavě pomocí internetové přihlášky níže:


PŘIHLÁŠKA NA TVOŘENÍ INSPIROVANÉ VÝSTAVOU 7.11.


Kurzovné se neplatí. Tato akce je spolufinancována statutárním městem České BudějovicePřeji vám příjemné tvoření
František Batysta


Klub Aktiv, z.s.
Jirsíkova 243/2,
370 01 České Budějovice
tel.: 799 506 453, 778 767 371
www.klubaktiv.cz
Comments