Pozvánka na výroční členské shromáždění Klubu Aktiv 7.1. 2016

přidáno: 3. 1. 2016 13:39, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice
Vážení členové Klubu Aktiv,

zveme Vás na výroční volební shromáždění členů Klubu Aktiv,
datum konání 7. ledna 2016 od 16:00 hod
na adrese Jirsíkova 243/2, České Budějovice (KD Slávie)

Program:
1. Zahájení, přivítání hostů,
2. Výroční zpráva o činnosti za uplynulý rok
3. Slovo hostů
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015
5. Zpráva revizní komise
6. Legislativní změny dle NOZ (nového občanského zákoníku) – seznámení se změnami, které se vztahují na občanská sdružení - nově spolky
· Názvu občanského sdružení
· Stanov
· Zveřejnění statutárních orgánů do veřejného rejstříku
7. Hlasování o změně názvu a stanov sdružení
8. Volba rady
9. Volba revizora
10. Diskuze


Každý člen má možnost navrhnout kandidáta do rady Klubu Aktiv.
Prosíme navrhněte své kandidáty prostřednictvím internetového formuláře a zároveň se přihlaste na shromáždění.
Pokud se rozhodnete, že neobnovíte své členství v našem sdružení,
prosíme Vás oznamte nám to mailem na klub.aktiv@gmail.com .

Za vaši účast a aktivní přístup předem děkujeme.

Rada Klubu Aktiv
ĉ
Klub Aktiv, z.s. České Budějovice,
3. 1. 2016 13:39
Comments