Pozvánka pro Seniorskou obálku 26.11.

přidáno: 23. 11. 2018 15:33, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice
Vyzvedněnte si svou Seniorskou obálku 26.11.


Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života.
Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života, se začne distribuovat i v Jihočeském kraji. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří.

Seniorská obálka je výstupem kulatého stolu „Stárneme ve zdraví“ společného projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.

Přijďte se dozvědět více v pondělí 26. listopadu 2018 do Riegrovy 51, začínáme ve 13:30 hod., program najdete níže.

Comments