Příručka "Jak přežít doma karanténu"

přidáno: 3. 5. 2020 7:01, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 3. 5. 2020 7:02 ]
Zůstaňte duševně aktivní i doma v karanténě. 

Psychologové Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Institutu neuropsychiatrické péče pro vás připravili příručku pro domácí karenténu.

Naleznete zde různá cvičení zaměřená, jak na poznávací funkce (paměť, pozornost, řečové schopnosti, rozhodování, plánování, řešení problémů, myšlení), tak i jednoduchá fyzická cvičení. 
Na konci příručky je popsáno několik relaxačních cvičení.


Comments