Seniorky doučovaly malé školáky

přidáno: 4. 3. 2018 8:27, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice
Salesiánské středisko mládeže poděkovalo členkám spolku Klub Aktiv.

Díky spolupráci s Klubem Aktiv, z. s. jsme mohli dětem z 1. stupně zajistit dostatek doučujících, kteří jim pomáhali při vypracovávání domácích úkolů a procvičování učiva. O program Doučování, které se pro 1. stupeň koná od pondělí do čtvrtka od 13:30 do 14:30, se zajímalo celkem 10 členek Klubu Aktiv a z toho 7 z nich se aktivně do činnosti programu zapojilo.

Tyto dobrovolnice se dětem věnovaly v období leden – polovina února, tedy v období, kdy program zužuje nedostatek doučujících a zároveň v období, kdy se děti snaží vylepšovat svůj školní prospěch. O to více je pro nás jejich pomoc v tomto období nesmírně cenná.

Některé z členek klubu docházely na program i vícekrát týdně a za tu dobu si s dětmi vytvořily velmi pozitivní vztah. Jsou to vesměs ženy plné elánu a energie, vstřícné, ochotné a laskavé. Jejich trpělivý a svědomitý přístup děti velmi ocenily a pod jejich vedením se snažily zdokonalit své školní dovednosti i vědomosti. Zároveň si ale s nimi užily i chvíle odpočinku a her, které následovaly po úspěšném dokončení úkolů.

Comments