Jihočeští senioři si "vyšlápnou" do olympijského Ria

přidáno: 29. 3. 2016 21:57, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 29. 3. 2016 23:06 ]

Jihočeští senioři si "vyšlápnou"  do olympijského Ria (na letní olympijské hry 2016) v rámci kampaně „Jižní Čechy olympijské 2016“ zajišťované Jihočeským krajem ve spolupráci s Českým olympijským výborem.

Cílem kampaně je propagovat cyklistiku a pěší turistiku jako důležité formy pohybových aktivit vhodných i pro seniory v každém věku k rozvoji zdravého životního stylu, ale i sportovní aktivity pro seniory s handicapem (chůze s hůlkami, jízda na rotopedu, …). Hlavními organizátory jsou Krajská rada seniorů Jihočeského kraje ve spolupráci s Klubem českých turistů oblasti Jižní Čechy a Rekondičním centrem Medipont České Budějovice.

Zúčastnit se mohou senioři nad 60 let, muži i ženy, seniorské organizace od 1. dubna do 30. srpna 2016 v disciplínách cyklistika, pěší turistika a šlapání na rotopedech.Kolikrát společně zvládneme 9800 kilometrů na kole nebo pěšky, či chůzí s hůlkami?

Přihlaste se mezi nás. Vaše přihláška není závazná, jedná se vlastně o registraci pro vykazování Vámi realizovaných kilometrů, které chceme vykazovat za Klub Aktiv.

PŘIHLÁŠKA NA ŠLAPEJ S NÁMI DO RIA

Klub Aktiv se zapojí do této akce pořádáním vycházek a cyklovýletů. Můžete se zapojit i individuálně pokud máte Vaše kolo vybavené tachometrem.

HESLO AKCE: ŠLAPEJ S NÁMI DO RIA


Realizace akce:
Od 1. dubna do 31. srpna 2016. Lze se zapojit nejen od počátku, ale kdykoliv v průběhu akce.
Akce se uskutečňuje v odvětvích:
Cyklistická turistika – CT
Pěší turistika – PT
V každém odvětví jsou samostatně hodnoceny skupiny M – muži a Z – ženy.Evidence výsledků:
Zúčastněné organizace si samy zajišťují evidenci ujetých a ušlých kilometrů podle svých pravidel.
Pokud mají účastníci CT jízdní kola vybaveny tachometrem, pověřený organizátor v příslušné organizaci zaznamená počáteční stav tachometru ke dni zapojení v této akci. Takovýmto účastníkům budou k 31. srpnu započteny veškeré na společných akcích i samostatně ujeté kilometry.
Účastníkům PT jsou zaznamenávány ušlé kilometry pouze na společných akcích.
Ujeté nebo ušlé kilometry na součinnostních akcích /společné akce různých organizací, regionální sportovní hry apod./ jsou vykazovány pouze členskou organizací účastníka.
Je-li účastník členem a zapojen v aktivitách CT a PT ve více organizacích, zajistí si osobní sumarizaci ujetých a ušlých kilometrů v organizaci dle svého rozhodnutí.
Rekondiční centrum Medipont České Budějovice vykazuje samostatně za svou klientelu:
odvětví CT počet kilometrů ujetých na rotopedech, v odvětví PT počet kilometrů ušlých na chodících trenažerech a na aktivitách nordic walking.Hodnocení výsledků:

Aktivitám v obou odvětvích CT i PT je přikládán stejný význam.

Hodnocení výsledků se uskuteční:
Jako průběžné za období duben až květen v měsíci červnu jako celkové a závěrečné za období duben až srpen v měsíci září.
Počet zapojených seniorů a jimi ujeté nebo ušlé kilometry se postupně za celou organizaci nasčítávají samostatně v obou odvětvích CT a PT a v každé skupině M-muži a Z-ženy.
Pro závěrečné vyhodnocení organizace kromě celkových výsledků nahlásí za každé odvětví:
své nejúspěšnější 3 muže a 3 ženy s uvedením počtu jimi ujetých nebo ušlých kilometrů a své nejstarší účastníky, 1 muže a 1 ženu včetně jejich dat narození, avšak bez ohledu na jimi ujetý nebo ušlý počet kilometrů.
Průběžné i celkové hodnocení bude provádět komise složená ze zástupců hlavních organizátorů.
K hodnocení mohou být přizváni s hlasem poradním i zájemci z organizací, které budou průběžně vykazovat nejvyšší počty v této akci zapojených seniorů nebo nejlepší výsledky v počtu najetých nebo ušlých kilometrů.
Comments