BESEDA O VČELÁCH A VČELAŘSTVÍ 10.11.

přidáno: 9. 11. 2016 8:28, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 9. 11. 2016 13:34 ]
Vážení přátelé,
zveme vás na přednášku s besedou
O VČELÁCH A VČELAŘSTVÍ.

Včelařství je jeden z mála oborů lidské činnosti, který z svým působením nenarušuje a nezhoršuje životní prostředí.
Člověk z přírody dostává produkty, aniž by přírodě cokoli bral. Včela a krajinné prostředí je od sebe neodmyslitelné.
Pokud tedy někdo tíhne k ochraně přírody, měl by se zajímat i o chov včel a vytváření podmínek pro jejich život.
S tímto aktuálním tématem mezi nás přijdou Ing. Václav Kříž a Ing. Aleš Křenek.


Přednáška S BESEDOU se koná ve čtvrtek 10.11.2016 v 16:30 hod
v Horké vaně, Česká ul. 7.


Podívejte se na zajímavý film o včelách
https://youtu.be/DMb4LbwMDFg
Včely na světě existují již 150 miliónů let. Jsou nezbytnými pomocníky pro růst rostlin a plodin, které slouží jako potrava dalším živočichům. Lidé si během svého vývoje uvědomovali důležitost včel a již od starověku se věnovali včelařství. Nedávno však u včel začalo docházet k nadměrnému úhynu bez zjevné příčiny. Film se věnuje problematice dramaticky se zhoršujícího zdravotního stavu včelstev a nedozírným následkům, které může mít úhyn včel pro naši samotnou existenci. Hledá odpovědi na otázky, co nám vlastně včely chtějí říct a jaký význam mají včely v širším kontextu udržitelnosti života na Zemi. Aby k takové katastrofě nedošlo, je nutno zásadně změnit náš přístup k chovu včel. V tomto ohledu film nabízí mnoho podnětů a inspirativních příkladů z celého světa.Na přednášku vás zve rada Klubu Aktiv.
Comments