Tisková konference: Evropský den spotřebitele 15.3. 9,00 hod.

přidáno: 13. 3. 2012 0:52, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 13. 3. 2012 0:55 ]

U příležitosti Evropského dne ochrany spotřebitele 15. března pořádá informační středisko Europe Direct České Budějovice ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů v Jihočeském kraji tiskovou konferenci, na které představí Ing. Libuše Oulehlová činnost a změny Spotřebitelského informačního centra za uplynulý rok. Konference se bude konat 15. března od 9:00 na Krajském úřadě Jihočeského kraje v sále Presscentrum.

 SOS, které v Jihočeském kraji působí od roku 1999 je nevládní, nezávislé, nepolitické a neziskové  občanské sdružení hájící zájmy spotřebitelů. V Jihočeském kraji provozuje svá Spotřebitelská informační centra  v Českých Budějovicích i v Táboře.

 Činnost celostátního SOS se značně omezila konkurzem, který byl vyhlášen v loňském roce  na celostátní centrum v Praze, které mělo na starosti financování spotřebitelských center ve všech  krajích. Protože činnost těchto středisek je ze strany obyvatelstva stále více vyžadována, byla v Českých Budějovicích původními pracovníky vytvořena následná organizace- „Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje“. Toto nové sdružení převzalo veškeré aktivity původního „SOS“ bez omezení a nadále poskytuje veškeré služby bezplatně-pravidelné poradenské služby, osobní, písemné, telefonické i elektronické. Hájí oprávněné zájmy a potřeby spotřebitelů, zvláště v těch případech, kde síly jednotlivců  nestačí.  Činnost Sdružení obrany spotřebitelů spočívá  nejen v poradenství, ale pomáhá řešit soudně a převážně mimosoudně spory s obchodníky i výrobci.

Comments