MOZ-ART / baletní dvojvečer

přidáno: 29. 1. 2014 11:15, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice
Premiéra 1. února 2014 v DK Metropol

"Je mnoho důvodů, proč jsme tento večer zařadili do našeho repertoáru. Jednak proto, že Mozart a jeho umělecké dílo souvisí a je silně spojeno s Českou republikou. Často a rád tu pobýval a pracoval.

Druhým podnětem je, že geniálního českého choreografa Jiřího Kyliána považuji za „Mozarta“ tanečního umění. Jeho choreografické dílo je – stejně jako Mozartova hudba – plné života, lásky a lidství, prodchnuté živostí, napětím, humorem a vždy v naprostém souladu s hudbou. Umělecká tvorba W. A. Mozarta i Jiřího Kyliána je velice originální. Jeho vynikající choreografii nazvanou Six dances (Šest tanců) uvedeme ve druhé části večera. Tento choreografický počin je pro tanečníky velkou výzvou a pro diváky nevšední zábavou.

Také já cítím, že Mozartova hudba je velice blízká mému naturelu i mým uměleckým vizím. Bylo pro mne výjimečnou zkušeností vnořit se do jeho hudebního světa, když jsem vytvářel choreografii Mirabell, kterou uvedeme v první části našeho mozartovského večera. Mirabell je taneční báseň, která zrcadlí Mozartovu hudbu." Attila Egerházi (režie a choreografie)

 Komponovaný baletní večer MOZ-ART je složen ze dvou choreografií, jež jsou inspirovány dílem geniálního skladatele W. A. Mozarta. Autorem první z nich – MIRABELL – je umělecký šéf baletního souboru JD Attila Egerházi, ŠEST TANCŮ je dílem světově proslulého předního českého choreografa žijícího v zahraničí Jiřího Kyliána.

Oba balety (každý však jiným způsobem) zobrazují duši Mozarta, jak ji vidí choreografové. Můžeme se těšit na žánrově pestré představení. Samotné kostýmy tanečníků pak jen podtrhují mozartovskou dobu. Kylián pracoval s představou tanečníků coby loutek v dětském divadélku - v imaginárním světě vykonstruovaném poté, co si přečetl výbor dopisů, které psal Mozart své ženě Konstanci. Dopisy hravé a provokativní stejně jako vážné a zoufalé.

Choreografie Jiřího Kyliána jsou po technické stránce velmi náročné, přesto je jeho balet velmi atraktivní a všude ve světě žádaný. Svědčí o tom i fakt, že se ve světě hraje každý den jedna z jeho choreografií. Šest nejoblíbenějších, líbivých a humorných choreografií budou mít možnost vidět diváci i během našeho baletního večera. V inscenaci Šest tanců zazní skladba W. A. Mozarta Šest německých tanců pro orchestr - D dur, A dur, C dur, G dur, B dur a D dur, KV 571.

Balet Mirabell, jenž dostal název podle barokního zámku a jeho květinových zahrad v Salzburgu, je dle Egerháziho poezií, dílem mnoha poloh stejně rozličných, jako byl Mozart sám - humor, drama, láska… Je koláží tanečních prvků a myšlenek, pro které pak vybíral Egerházi hudební fragmenty.

Celé představení je realizováno ve spolupráci s TCP - Tanečním centrem Praha – konzervatoří o.p.s. Tentokrát se stejným dílem podílely oba subjekty nejen po umělecké stránce, ale také po stránce finanční. V inscenaci Mirabell účinkuje na scéně 23 tanečníků (16 Jihočeské divadlo, 7 Taneční centrum Praha), proto by tato choreografie bez spolupráce s TCP nemohla být realizována.

Spolupráce obou subjektů má již pětiletou tradici. Studenti konzervatoře tak díky ní nabudou praktické taneční dovednosti a nemálo z nich se stává v návaznosti na účinkování v inscenacích JD po ukončení studia adepty na stálé členy baletního souboru. Taková spolupráce není v taneční branži obvyklá, nicméně je srovnatelná například s praxí

učňů odborných učilišť v podnicích svých potenciálních budoucích zaměstnavatelů.

Premiérové uvedení inscenace MOZ-ART můžeme vnímat jako mírně opožděnou oslavu narozenin W. A. Mozarta, od jehož narození uplynulo v pondělí 27. ledna 2014 již 258. let.

MOZ-ART - baletní večer složený z choreografií na hudbu W. A. Mozarta 

 Mirabell

Režie a choreografie: Attila Egerházi
Asistenti choreografa a baletní mistři: Linda Schneiderová, Béla Kéri Nagy
Scéna: Gyórgy Árvai
Realizace scény: Attila Egerházi
Kostýmy: Andrea T. Haamer
Světelný design: Attila Egerházi

V inscenaci Mirabell zazní fragmenty z koncertů pro klavír a orchestr W. A. Mozarta:
č. 9 („Jeunehomme“, Es dur – KV 271, andantino)
č. 13 (C dur – KV 415, andante )
č. 20 (d moll – KV 466, romance)
symfonie č. 40 (g moll – KV 550, molto allegro)
a skladby Alexandra Balanescu Maria T a Lullaby Dream

Tančí:
Petronela Bogdan, Barbora Coufalová, Adéla Abdul Khalegová, Cristina Porres Mormeneo, Linda Schneiderová,
Laura Juncal Venero, Dalma Wéninger
Patrik Čermák, Ondřej Martiš, Zdeněk Mládek, Péter Rovó, Viktor Svidró, István Varga
Sabina Bočková*, Tereza Hloušková*, Kristina Stránská*, Aleš Krátký*, Marek Strýček*
(* studenti Tanečního centra Praha - konzervatoře)

Šest tanců
Režie a choreografie: Jiří Kylián
Nastudování: Shirley Esseboom
Asistent choreografa a baletní mistr: Béla Kéri Nagy
Scéna a kostýmy: Jiří Kylián
Světelný design: Joop Caboort
Realizace světel a scény: Erik van Houten

V inscenaci Šest tanců zazní skladba W. A. Mozarta Šest německých tanců pro orchestr - D dur, A dur, C dur, G dur, B dur a
D dur, KV 571.

Tančí:
Linda Schneiderová – Patrik Čermák
Adéla Abdul Khalegová / Dalma Wéninger – Aleš Krátký*
Barbora Coufalová – Viktor Svidró
Sabina Bočková* – Ondřej Martiš
Petronela Bogdan – Zdeněk Mládek
Laura Juncal Venero – Zdeněk Mládek
Cristina Porres Mormeneo – Péter Rovó
Tereza Hloušková* – István Varga
(* studenti Tanečního centra Praha - konzervatoře)

  Více naleznete zde 

Jihočeské divadlo  Dr. Stejskala 424 / 19, České Budějovice  Telefon: 386 355 640  www.jihoceskedivadlo.cz 

Comments