Filmový klub

Akademický filmový klub                                               https://www.cinestar.cz/cz/budejovice-igy/domuFILMOVÝ KLUB AKTIV (dále jen FKA) realizuje od roku 2015 seniorský spolek Klub Aktiv s cílem nabídnou široké veřejnosti a zejména starším občanům kvalitní filmovou produkci. Chceme rozvíjet vnímání kulturních hodnot filmového umění. Nejedená se pouze o projekce filmů. Pro diváky připravujeme také besedy a diskuse o filmovém umění. V minulých letech jsme si ověřili, že návštěva filmu má pro nás - seniory význam nejen kulturní, ale také sociální. Před nebo spíše po představení si spolu zajdeme na kávu a vzájemně si sdělíme své nové zážitky.
Projekt chce divákům rozšířit kulturní vnímání české a zahraniční kinematografie v historických a tvůrčích souvislostech. Snažíme se, aby projekci předcházela beseda o filmu nebo komentovaný úvodník s filmovými tvůrci, s představiteli filmových rolí nebo členy filmového štábu. Mimo jiné projekt bude aktivizovat seniory, které se z důvodu zdravotních či sociálních nemohou zapojovat do jiných společenských aktivit (např. sport, tanec, turistika apod.). 
Projekt FKA je neziskový. Všechen příjem za prodané vstupenky připadne společnosti Cinestar. 

JAK SE STÁT ČLENEM FKA?

Členem FKA se může stát každý občan bez ohledu na věk, který souhlasí s podmínkami členství a uhradí roční členský poplatek. Abychom pokryli náklady spojené s organizací FKA jako jsou propagace a náklady spojené s besedami filmových tvůrců a hostů, jsou členům filmového klubu vystaveny průkazky FKA, za kterou zaplatí 70,- Kč.
Roční členský příspěvek FKA je 70,- Kč. 
Pro členy seniorského spolku Klub Aktiv, z.s. činí roční členský poplatek 50,- Kč
Průkazku člena FKA nebo roční členský poplatek můžete získat v sídle spolku Klub Aktiv, Jirsíkova 243/2, ČB
úterý od 10 do 12 hod. nebo v Cinestaru Centrum IGY 1. hod. před začátkem  představení FKA. 

Informace vám podá paní Bohumila Klíčová nebo 
Jana Hartvichová tel.: 799 503 499, email: klubaktiv@gmail.com

KDY A KDE SE PROMÍTÁ

Projekce probíhají v multikině Cinestar Centrum IGY vždy druhou a poslední středu v  měsíci 
od 14,30 do 16,30 hod.
V roce 2020 budeme  promítat celkem 20 filmů. 
Cena sníženého vstupného pro členy FKA je 80,- Kč 
Kdo se u pokladny kina neprokáže členskou průkazkou FKA bude platit základní nesnížené vstupné.

  DATUM PROJEKCE  NÁZEV FILMU
  2020 FILMY V KLUBU V ROCE 2020
 1 15. 1 Amnestie
 2 29.1. Vlastníci
 3 12.2. Šťastný nový rok
 4 26.2. Výjimeční
 5 11.3 ​​Příliš osobní známost,
 6 25.3. ​Tenkrát podruhé Představení zrušeno
 7 8.4. Judy Představení zrušeno
 8 29.4. Představení zrušeno
 9 13.5. Představení zrušeno
10 27.5. Představení zrušeno
 11 10.6. Představení zrušeno
 12 1.7. Volání divočiny
 13 16.9. Havel
 14 30.9. Šarlatán
 15 14.10. 
 16 28.10. 
 17 11.11. 
 18 25.11. 
 19 2.12. 
 20 16.12. 
 21  
 22  

  
2019

 FILMY V KLUBU V ROCE 2019

 1 16.1. Zrodila se hvězda
 2 30.1. Bohemian Rhapsody
 3 27.2. Cena za štěstí
 4 27.3.  Všechno bude
 5 24.4.  Favoritka
 6 29.5. Teroristka
 7 26.6.Trabantem tam a zase zpátky
 8 25.9. Yesterday
 9 30.9. Raketman
 10 27.11. Staříci 
 11 18.12. Poslední aristokratka
   
  
2018

 FILMY V KLUBU V ROCE 2018

 1 24.1.2018Dokud nás svatba nerozdělí
 2 28.2.2018
Kolo zázraků
 3 28.3.2018 Nejtemnější hodina
 4 25.4.2018Máří Magdalena
 5 23.5.2018Tátova volha
 6 27.6.2018 Vlk z Královských Vinohrad
 7 26.9.2018Chata na prodej
 8 31.10.2018Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni
 9 28.11.2018 Toman
 10 19.12.2018 Po čem muži touží
   
   
  
2017

 FILMY V KLUBU V ROCE 2017

  25.1. Toni Erdmann
  22.2. Hologram pro krále
  29.3. Jackie
  26.4. Bába z ledu
  31.5. I dva jsou rodina
  28.6. Zahradnictví - Rodinný přítel
  27.9. Po strništi bos
  25.10.Zahradnictví - Dezertér
  29.11. Červená
  20.12.  ​Zahradnictví - Nápadník
   
   
 
2015 

 FILMY V KLUBU V ROCE 2015

  28.1.   Stoletý stařík, který vylezl oknem a zmizel
  25.2.   Co jsme komu udělali
  25.3   Kód Enigmy
  29.4   Divočina
  27.5   Králova zahradnice
  24.6   Jak jsme hráli čáru
  30.9   Domácí péče
  21.10   Dáma ve zlatém
  25.11   Mládí
  16.12.  Trabantem až na konec světa
   
   
  
2016

 FILMY V KLUBU V ROCE 2016

  27.1. Stážista
  24.2. Poutník 
  30.3. Lída Baarová
  27.4. Room
  25.5. Rodinný film
  29.6. Teorie tygra
  21.9. Božská Florenc
  26.10.  Trabantem do posledního dechu
  30.11. Učitelka
  21.12. 
   
Podřízené stránky (1): Nejlepší filmy v letech 2012 - 2020
Comments