Náš život v Evropě - fotosoutěž 2013

Informační středisko EUROPE DIRECT ČESKÉ BUDĚJOVICE ve spolupráci 
s AKADEMICKÝM KLUBEM TŘETÍHO VĚKU AKTIV, o.s. 
vyhlašují v rámci Evropského roku občanů 
fotografickou soutěž

NÁŠ ŽIVOT V EVROPĚ

Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. Před dvaceti lety byl v Maastrichtské smlouvě poprvé položen právní základ občanství EU.

Evropský rok letos poukáže na to, co EU občanům již přinesla, zdali byla naše očekávání splněna a které překážky je třeba ještě překonat.

Evropský rok občanů 2013 je věnován právům, která automaticky požíváte v případě, že jste občanem některé z členských zemí Evropské unie. Každodenně tak těchto práv může využívat celkem 500 milionů Evropanů. Obrovský význam však mají rovněž pro evropské hospodářství. Budou-li občané zemí EU lépe obeznámeni s právy, která pro ně vyplývají z evropského občanství, a budou-li je lépe chápat a využívat, bude to přínosem nejen pro ně samé, ale i pro hospodářství Unie a celou společnost.

 

Kdo může soutěžit?

Soutěž je určena amatérským fotografům. Účastníkem fotosoutěže může být fyzická osoba bez rozdílu věku, která se přihlásí do soutěže zasláním fotografie na dané téma a zároveň splní další organizační podmínky soutěže.

Podmínky pro zařazení fotografie do soutěže.  

1. Fotografie zachycující neobvyklé životní situace evropských občanů
2.Velikost delší strany snímku maximálně 5000 obrazových bodů
3. Autor uvede své jméno, typ fotoaparátu, kterým byl snímek pořízen
4. Účastník zašle do 30.11.2013 e-mailem na adresu europedirect@kraj-jihocesky.cz
max. 3ks  fotografie spolu s kontaktními údaji.
Fotografie jsou přijímány i v tištěné podobě max. 30x40 cm.

Vyhodnocení a ceny

Fotografie vyhodnotí soutěžní porota a 10 výherců bude pozváno v polovině
prosince k převzetí věcných cen, které věnovalo informační středisko
Europe Direct České Budějovice.

Podrobná pravidla soutěže a další informace naleznete níže.


Comments