Infosenior‎ > ‎

Evropský rok aktivního stárnutí

přidáno: 6. 1. 2013 0:53, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 6. 1. 2013 6:17 ]
Evropský rok aktivního stárnutí – příběh úspěchu, který ještě neskončil

Cílem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity bylo zvýšit povědomí o tom, jak starší lidé přispívají k budování společnosti, a mobilizovat zúčastněné strany za účelem propagace aktivního stárnutí a vzájemného porozumění mezi různými věkovými skupinami. Proběhla řada akcí, komunikačních kampaní a dalších souvisejících aktivit. Evropa rozhodně ví o svých starších občanech a jejich právu na důstojné a dobré životní podmínky i o tom, že je třeba je udržovat aktivní. Ale je to snad všechno?

Dne 3. prosince se v EHSV konala závěrečná konference k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. „Závěry byly jasné: evropský rok na tuto otázku upozornil, ale to by nemělo skončit 31. prosincem,“ uvedla paní Renate Heinisch (Německo, skupina Různé zájmy), která je spolupředsedkyní koordinační skupiny pro Evropský rok, společně s panem Xavierem Verbovenem (Belgie, skupina Zaměstnanci). Současná hospodářská krize má za následek aktivizaci starších obyvatel a rostoucí význam jejich zapojení. Dnes více než kdy jindy musíme věnovat zvláštní pozornost potřebám starším občanů.

Solidarita na pracovním trhu.
Rozhodnutí starších lidí zachovat si své pracovní místo i po dosažení důchodového věku přináší na pracoviště obrovské množství zkušeností a dovedností. Ačkoliv podíl Evropanů, kteří souhlasí s tím, že by pracovali i po dosažení důchodového věku, roste s věkem respondentů (u lidí nad 55 let dosahuje 41 %), většina starších Evropanů považuje myšlenku sladění částečného důchodu s prací na částečný úvazek za atraktivnější než odchod do plného důchodu.

Nicméně žádná opatření směřující ke zvýšení skutečného věku odchodu do důchodu nesmí vytvářet překážky pro vstup mladých lidí na trh práce. Vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí z toho činí citlivé téma. Kombinace flexibilního odchodu do důchodu pro starší pracovníky s částečnými pracovními úvazky a rozvolněnou odbornou přípravou pro mladé pracovníky by mohla pomoci dosáhnout věkové rozmanitosti a umožnit produktivní výměnu mezi zkušenostmi a dovednostmi starších pracovníků a znalostí nových technologií ze strany mladších pracovníků. To je opravdový projev mezigenerační solidarity.

„Silnější propojení generací na pracovišti podpoří obraz seniorů a bude potírat diskriminaci na základě věku,“ uvedl pan Verboven. (ail)

převzato z https://toad.eesc.europa.eu
Comments