Infosenior‎ > ‎

Užívej života a buď na sebe pyšný - vzkazují senioři mladým

přidáno: 31. 3. 2012 9:18, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 31. 3. 2012 9:22 ]

Slavnostním předáním certifikátů a dárků vyvrcholil ve čtvrtek večer mezinárodní projekt nazvaný Multidisciplinary Facilitating Empowerment of Seniors in Communities, který se konal od 12. března v rámci programu Erasmus zaměřeného na multidisciplinární posílení seniorů v komunitách.

Spolupracovali při něm studenti a pedagogové ze čtyř různých zemí - základním jazykem byla proto angličtina. „Nebylo snadné získat pro tento úkol studenty, kteří dobře ovládají angličtinu, ale nakonec jsme jazykové bariéry dobře zvládli. Mimo jiné je to nyní pro zúčastněné studenty obrovská motivace učit se cizí jazyky, protože si mohli v praxi ověřit, jak moc je potřebují a jak výhodné je mluvit cizí řečí,“ shrnula PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. z katedry ošetřovatelství a porodní asistence, která společně s Mgr. Lenkou Maťhovou z katedry sociální práce projekt organizovala a obě byly odbornými garanty programu.

Ten se skládal hlavně z přednášek, exkurzí a workshopů, které měly tvůrčí atmosféru a přispívaly i k lepšímu poznání účastníků navzájem. Například středa patřila workshopům, jejich náplň vymysleli studenti ZSF. Senioři tak dostali za úkol například vytvořit strom, na jehož listy napíší životní rady studentům. Výběr z jejich citací svědčí o tom, že je téma velmi zaujalo a bylo nejen hravé, ale i moudré:
Laskavost otevírá srdce i dveře
Důležitá je tolerance, úcta ke stáří, s úsměvem jde všechno lépe.
Buď slušný ke každému, když jdeš nahoru, nevíš, koho potkáš, až půjdeš dolů.
Važ si lidí i věcí
Užívej dne – život je krátký
Ber věci s nadhledem a bez zbytečných stresů – většinou jdou události svou vlastní cestou
Užívej života a buď na sebe pyšný.Celkem se projektu zúčastnilo 27 zahraničních studentů, čtyři učitelé z partnerských univerzit, jeden hostující profesor z North West University z Potchefstroomu (Jihoafrická republika) a rovněž sedm pedagogů a 14 studentů ZSF JU. Zapojili se studenti, kteří se věnují sociální práci, fyzioterapii, ošetřovatelství a porodní asistenci.

„Byl to první projekt tohoto typu na naší fakultě a reakce účastníků nás přesvědčily, že výměna zkušeností v těchto tématech je velkým obohacením,“ konstatovala Mgr. Lenka Maťhová. Potvrdil to i například jedenatřicetiletý Fin Mauri Angeria, který studuje na Tornio University of Applied Sciences a zároveň pracuje v hasičském sboru. „Zrovna práce u hasičů je důkazem, jak nezbytné a oboustranně výhodné jsou dobré kontakty mezi mladými a starými členy,“ konstatoval. Zaujala ho také canisterapie, kterou považuje za velmi prospěšnou, čehož však podle něho bohužel finská zdravotnická zařízení málo využívají.

Program byl vskutku intenzivní: od deváté ranní do šesté večerní zahrnoval interaktivní přednášky a workshopy či diskuse na různá témata, jejichž cílem bylo i provokovat kritické myšlení. Při exkurzích navštívili účastníci v Českých Budějovicích Domov pro seniory Máj, Domov pro seniory Hvízdal a Centrum sociálních služeb Staroměstská, vypravili se také do Domova důchodců v Dobré Vodě. Vyučující se ZSF JU se zaměřili především na trénink paměti ve stáří a na canisterapii u seniorů, což mělo velký ohlas. Součástí byla také prezentace aktivit na ZSF JU a činnosti Ústavu zdravotní a sociální práce – Centra zoorehabilitací a Centra pro seniory PATUP. Studentky ZSF fungovaly i jako trenérky paměti, další aktivitou byla výroba dárků se seniory pro účastníky projektu.

Na projektu se podílela katedra sociální práce a katedra ošetřovatelství a porodní asistence za spolupráce s Kanceláří pro zahraniční vztahy s Ing. Janou Bártovou a Mgr. Gabrielou Kopeckou, Ph.D. Donátorem projektu byl Lifelong Learning Programme Erasmus – Intensiive Programmes (IP), partnery Finsko: Kemi - Tornio University of Applied Sciences, Maďarsko: University of Debrecen Faculty of Health a Velká Británie: Kingston University. Do programu se na české straně zapojily aktivně také Klub Společnosti Parkinson ČB, Revma Liga – Klub v ČB, Svaz důchodců ČR – Městská organizace v ČB a Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o. s. Třeboň.

Pro studenty ZSF byl program přínosem jak v oblasti profesní, tak osobní. Zážitky je inspirovaly mimo jiné k návrhům dalších potřebných služeb pro seniory z pohledu multidisciplinárního týmu, tj. sociálních pracovníků, fyzioterapeutů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Zpracovaly Alena Binterová, Lenka Maťhová a Marie Trešlová

Comments