Jeviště života

BESEDY  NA SPOLEČENSKÉ TÉMA

..Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.


Společnost je stále komplikovanější. Pro své občany vytváří nové regulativy a zesložiťuje stávající. 
Jedinec obtížně hledá své ukotvení, sebeidentifikaci ve společnosti, která na něho nakládá více povinností. Tradiční rodina ztrácí svou hodnotu. Vytrácí se lidská pospolitost a upřímné přátelství. Modlou se stávají peníze, moc, pro mladé potom zážitky. Všichni si to chceme "užít".   

Zveme Vás na besedy s lidmi, kteří pracují ve veřejné sféře a mají možnost více či méně ovlivňovat naši společnost, náš život. Ptejte se jich na profesní postoje, názory nebo životní hodnoty. Pomáhejte jim spoluutvářet harmonickou a obohacující společnost. 

Besedy probíhají nepravidelně zpravidla ve čtvrtek od 16. hod. s hosty, kteří přijali naše pozvání.

AKTUÁLNÍ BESEDA

 19.3.1515.h. MgA. Lukáš Průdek  Quo vadis Jihočeské divadlo Jihočeské divadlo
Dr. Stejskala 19.
 12.2.1516.h. RNDr. Svatava Křivancová Klimatické změny v Evropě KK Horká vana
     
     
     
     
     
 :       
Zeptejte se pana ředitele Mga. Lukáše Průdka: