Projekt SENSEN „Druhý život dětské knihy“

             
       


Cíl projektu

Nevyužité a obsahově kvalitní dětské knihy distribuovat dětem ze sociálně slabších rodin a do dětských zařízení za účelem podpory čtení u dětí. Projekt Druhý život dětské knihy využívá aktivních seniorů-dobrovolníků k organizaci sbírek literatury pro děti a mládež.

Patronkou projektu je Jiřina Bohdalová.

Více informací na jdete na www.sensen.cz 

Jiřina Bohdalová

Postup realizace v Českých Budějovicích

Senioři – členové klubu SENSEN ve spolupráci s partnerem Vědeckou knihovnou Č. Budějovice nejprve osloví dětská zařízení s nabídkou distribuce dětských knih. Na základě zjištěného zájmu budou ve svém okolí i v širším regionu vyhledávají spoluobčany ochotné věnovat nepoškozené a obsahově kvalitní tituly. Dětské knihy budou shromažďovány v dětském oddělení Jihočeské vědecké knihovny 

Projekt SENSEN Druhý život dětské knihy
 Na Sadech 27,
Č. Budějovice. Shromážděné knihy senioři zaevidují do knižní databáze na internetu
(viz níže)
Seznam knih bude nabídnut dětským zařízením. V databázi si budou moci knihy rezervovat a následně odebrat i zájemci z řad veřejnosti, zejména ti, kteří mají v péči děti ze sociálně slabších rodin.

Pilotní projet byl zahájen od 1. listopadu 2012 do konce dubna 2013. 

Následně bude vyhodnocen a stanoven postup pro další etapu. 

K 21 . březnu 2013 bylo darováno celkem 191 dětských knih 
a zpět dětem do rodin předáno 172 knih 
Níže si můžete vybrat z aktuální nabídky 20 knih
Comments