Cyklovýlety a cyklovyjížďkyOd roku 2015 Klub Aktiv pořádá pravidelné dopolední čtvrteční cyklovyjížďky do okolí Českých Budějovic a občasné celodenní cyklovýlety po Jihočeských cyklostezkách. 
Hlavní organizátorkou j Mgr. Iva Matoušová  společně s Jitkou Koreckou


Pozvánky na cyklo akce


Cyklo vycházka do Vrábče čtvrtek 10.12. 2020

Milí cyklisté i turisté,
rozhodli jsme se, tak jako v loňském roce, v zimních měsících vyměnit kola za hole a vydat se pěšky po našem kraji.
První vycházku jsme naplánovali ve čtvrtek 10.12. do Vrábče.

Pojedeme autobusem MHD č.7, který odjíždí z J. Bendy v 9.20 hod. u Polikliniky Jih je v 9.31 hod. ,

v Boršově nad Vltavou budeme v 9.45 hod.
Půjdeme asi 2 km po Fritschově stezce, odbočíme do Záhorčic, odkud se vydáme po polní cestě do Vrábče,
kde se zastavíme na oběd. Zpět se vrátíme vlakem. Trasa je dlouhá asi 7 km.
Odjezd ze zastávky Vrábče je v 13.26 hod. ,15.20 hod.


Těší se na vás

Iva Matoušová a Jitka Korecká

Cyklovýlet na Novohradsko sobota 8. 8. 2020
Milí cyklisté,
zvu Vás na sobotu 8.8.2020 na cyklovýlet na Novohradsko.
Sejdeme se na autobusovém nádraží v přízemí na stanovišti  č.33, nejlépe už od 7,15 hod a po přistavení autobusu naložíme kola.
Autobus odjíždí v 7,45 hod  na naši konečnou zastávku Horní Stropnice-Hojná Voda, kde budeme kolem 9,26 hod. 
Zde ustrojíme  naše odstrojená kola a vyrazíme po nám už známe cestě přes Staré Hutě, Starý Holand do Černého Údolí, kde odbočíme vlevo na Žofín, 
ale před mostem přes Černou odbočíme opět doleva, mineme krásný rybník Zlatá Ktiš a po lesní cestě budeme stoupat na hájovnu v Rakousích,
 odkud jsou to necelé 4 km k úpatí hory Nebelstein,  cíle naší cesty. Zde ponecháme zamk kola a vyškrábeme se na vrchol(1017m), 
kde je úchvatná skalní vyhlídka s vrcholovým křížem a restaurací.(Eura nutná). https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebelstein
Po dočerpání tekutin se vydáme zpět, už pod vedením zkušeného trasera Pepana, 
který nás dovede po cyklostezce č.1262 do Šejb, dále odbočíme doprava na 1048 a po 34 okolo Veveří dojedeme do Zevlova mlýna, kde nás opět čeká občerstvení. 
Odtud už jsou to necelé 2 km na nádraží v Nových Hradech, odkud autobus odjíždí v 17,25 hod. Čeká nás necelých 46 km za 8 hod..
Dle předpovědi má být tropický den, ale nadmořská výška teplotu sníží tak na 25°C, což je vyhovující.
Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou nutné cyklo helmy.Každý jedete na svoji vlastní odpovědnost.

Kdo budete mít zájem o výlet, přihlašte se pomocí formuláře níže nejpozději do pátku do 8,00 hod, 
aby ČSAD zajistilo případný odvoz kol, která se nevejdou na vlek za autobus.

Zdraví a zdraví přeje 
Maru Bucharová


Cyklovýlet do Holašovic čtvrtek 6. 8. 2020
Milí kamarádi cyklisté, 
zvu vás na čtvrteční cyklovýlet. Letos jsme ještě nenavštívili Holašovice a tak to napravíme.

Sejdeme se ve čtvrtek 6.8. v 10.00 hodin u DLOUHÉHO MOSTU - u HOCH a synové. 
Pojdeme přes Litvínovice, Kaliště u Lipí, Lipí, Habří, Kvítkovice,Čakovec a Jankov.
V Holašovicích dáme oběd a pak se vrátíme známou cestou okolo Dehtáře do Č. Budějovic.

Těší se na vás 
Jitka Korecká


https://photos.app.goo.gl/xUDETgU8oKZSrWJ78
Cyklovýlet Boletice 30. 7. 2020

Vážení cyklisté,
zvu Vás na čtvrteční cyklovýlet na Boleticko

Sejdeme se 30.7. 2020 před 7,20 hod na vlakovém nádraží. U společnosti GW Train Regio si koupíte jízdenku do stanice Černá v Pošumaví.
(nezapomeňte si vzít s sebou průkazku DP města ČB, když si budete kupovat lístek až z Černého Dubu).
Vlak odjíždí v 7,44 hod. V Černé budeme v 9,18 hod. Odtud odjedeme přes Hůrku, Žlábek do Hodňova.
Zde se napojíme na cyklostezku č. 1254, po které projedeme bývalé Otice a Polečnici do Polné na Šumavě, kde posvačíme a dále budeme pokračovat až do Boletic.
Zde si prohlédneme kostel sv. Mikuláše a dle možnosti objedeme Podvořský rybník a zamíříme po cyklostezce č.1253 na oběd do Chvalšin.
Pro unavené jedince je možnost návratu zpět do Boletic a po cyklostezce č.1254 do Kájova, odkud odjíždí vlak do ČB v 14,46, 16,51 a v 18,50 hod.
Ostatní budou pokračovat po státní silnici (2km) k Červenému Dvoru a po č.1167 na Vyšný a k nádraží v Č.Krumlově, odkud opět jede záchranný vlak
v 14,55, 17,00 či v 19,00 hod do ČB. Reprezentanti se zde napojí na cyklostezku č.7, která nás přes Srnín, Zlatou Korunu, Štěkři, Radostice, Opalice, Rančice, Boršov nad Vltavou dovede do ČB.


Rekapitulace: z Černé do Boletic (21km), do Chvalšin (24 km), z Boletic do Kájova (3km), Chvalšiny - ČK (14km) a z ČK do ČB (25km). Nejdelší trasa měří cca 63 km.
Pojedeme v pohodě, převážně po asfaltové silnici, jen pod Kletí bude kousek po lesní pěšině.Budou překrásné výhledy, takže fotografické nářadí s sebou.
Akce se zúčastňuje každý na vlastní nebezpečí, mít na hlavě přilbu není hanba, ale rozumný počin.


Ještě si pozorně přečtěte níže uvedené "Prohlášení účastníka cyklovýletu",
které mi na nádraží podepíšete.


Zdraví a zdraví přeje
Maru Bucharová,
tel: 720 160 762
Prohlášení účastníka cyklovýletu.

Prohlašuji, že se cítím zdráv a fyzicky schopen účastnit se celodenního výletu a jsem si vědom zvýšeného rizika vzniku zranění svým nesprávným chováním na akci.
Prohlašuji, že mi není známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa a že jsem netrpěl v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů.
Byl jsem poučen, že během výletu nemám požívat alkoholické nápoje ani jiné psychotropní, návykové nebo omamné látky. Též nemám užívat léky, které snižují pozornost a úroveň vědomí. Při jízdě na kole je doporučeno nosit cyklistickou helmu. Prohlašuji, že akci absolvuji na vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomým, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na mém majetku a případně zdraví, pokud mi taková škoda na akci vznikne. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči pořadateli akce spolku Klub Aktiv, z.s. uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mi škoda vznikne.Zimní období nám umožňuje alespoň pěšky prozkoumat oblasti, které jsou na kolech hůře dostupné. Vráťa nám opět připravil vycházku, tentokrát do okolí Velešína. Pojedeme autobusem do Velešína, odjezd je v 9.00 hod.,pěšky dojdeme do Římova,( asi 5 km.), kde se zastavíme na oběd. Kdo se nebude cítit ujít dalších 5 km. do Sv. Jana nad Malší, 
může se z Římova vrátit do Českých Budějovic autobusem. Druhá část trasy je náročnější, je zde velké převýšení. 
Podle nálady se můžeme podívat na zříceninu hradu Velešín. Ze Sv. Jana odjíždí autobus do Českých Budějovic v 14.54 hod.

Sejdeme se ve čtvrtek 30.1.2020 v 8.45 hod. na autobusovém nádraží, stanoviště č.3.

Těší se na Vás

Iva Matoušová a spol.

CYKLO FOTOGALERIE 2020

Pravidelná cyklovyjížďka bez elektrokol 3.12. 2020
CYKLO FOTOGALERIE 2019

Comments