Mediální akademie pro seniory 2019

MEDIÁLNÍ AKADEMIE PRO SENIORY


JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA, Lidická 1, České Budějovice  od 10:00h

Mediální akademii pro seniory pořádá Klub Aktiv, z.s. ve spolupráci s organizacemi Transition on Line. a  ELPIDA

Volně tak navazujeme na akci "Věřte, nevěřte, ověřujte", kterou účastníci vyhodnotili pro sebe jako velmi přínosnou.
Chtěli však více diskuse, více možnosti ptát se nebo se podělit se o své zkušenosti.

Vycházíme vám proto vstříc tímto cyklem 10-ti setkání, ve kterém bude hodně prostoru pro účastníky a jejich dotazy.

Garantem projektu je Mgr. Jaroslav Valůch

Vložné  je 300,- Kč. Účast není podmíněna žádným členstvím. 
Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny stále vyšší nároky a schopnost kritického myšlení a mediální gramotnosti proto patří mezi klíčové dovednosti pro život v 21. století.
Obyčejný člověk se dnes jen těžko orientuje v záplavě informací, které se na nás hrnou z médií, zpravodajství, reklamy, internetu, emailu. Kvalitní a ověřené informace však pro své životy nutně potřebujeme - abychom lépe porozuměli světu kolem sebe a abychom se mohli správně rozhodovat.
Čemu a komu ale můžeme důvěřovat? Jak se nenechat napálit podvodnými informacemi a záměrnými manipulacemi, kterých je zvláště internet plný?

Společně se naučíme tomuto světu lépe porozumět skrze praktický kurz, v jehož rámci se potkáte s experty z praxe, vyzkoušíte si metody ověřování informací, dozvíte se, jak se rodí zprávy, co jsou to zprávy „falešné“, poodhalíme, jak se pracuje s našimi emocemi a jak udržovat mediální a informační hygienu pro vlastní pohodu a zachování dobrých mezilidských vztahů. A mnoho dalšího.

Cílem Mediální akademie je aby se účastníci osvojili následující znalosti a dovednosti:

  •          umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení a o médiu, které sdělení publikovalo,
  •        znát, jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří,
  •        rozpoznat, jaké informace, komentáře či názory sdělení obsahuje a komu jsou určena,
  •        umět posuzovat důvěryhodnost uvedených informací a zdrojů,
  •        poznat, jak se mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců a ovlivnit jejich názory a postoje,
  •        znát různé motivace, které vedou ke vzniku mediálních sdělení, kdo může mít ze sdělení prospěch,
  •        znát rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii, orientovat se ve vlastnících českých medií.


 Jednotlivé lekce v rámci Mediální akademie 18.2. Pohled do zákulisí práce novinářů a redakcí. „Jak se rodí zprávy?“ 
         Luboš Dořák názorně ukáže jak se sestavuje novinové vydání Deníku. 
         Účastníci si ve skupinách sami vyzkouší vybrat zprávy do fiktivního vydání novin podle 

11.3 
Ověřování informací a factchecking, aneb „Věřte, nevěřte, OVĚŘUJTE!!!“
        Jaroslava Valůch ukáže jak je možno odhalit podvod jen vlastní pozorností. 
        Účastníci si na internetové učebně vyzkouší ověřit některé přeposlané e-maily.

18.3 
Dezinformace, manipulace a Fake News „Informační válka. Jak beze zbraní získat moc?“
        Nikita Poljakov, zástupce šéfredaktora HN představí desinformační weby a zákulisí vytváření lží.
        Účastníci se mohou dotazovat na proběhlé volební kampaně a způsob jejich ovlivňování. 

1.4. Reklama a manipulativní techniky. „Tento prací prášek musíte mít!“

15.4. Sociální sítě a jejich dopady na děti, mládež a seniory „Digitální domorodci a digitální imigranti“

25.4. Média a naše emoce – „Čemu chceme věřit a proč?“
         Prof. Iva Stuchlíková vysvětlí pojem konfirmační zkreslení. Proč se někdy nerozhodujeme správně. 
         Účastníci budou hledat svou vlastní polohu a objektivitu k předkládaným informacím. 

13.5. Exkurze do Českého rozhlasu České Budějovice.

20.5. Jak prakticky ověřovat informace na internetu  “To je neuvěřitelné! Přečti než to smažou"

27.5. Exkurze do redakce České televize „8760 hodin se svými diváky“ 
Publicistika a investigativní práce                České televize. „Dejte podnět Reportérům ČT!


O garantovi projektu Mediální akademie
Jaroslav Valůch je vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí z nenávisti. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě a na Haiti.
Ċ
Klub Aktiv, z.s. České Budějovice,
14. 2. 2019 4:36
Comments