Mediální akademie pro seniory 2019

MEDIÁLNÍ AKADEMIE PRO SENIORY


JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA, Lidická 1, České Budějovice  od 10:00h

Mediální akademii pro seniory pořádá Klub Aktiv, z.s. ve spolupráci s organizacemi Transition on Line. a  ELPIDA

Volně tak navazujeme na akci "Věřte, nevěřte, ověřujte", kterou účastníci vyhodnotili pro sebe jako velmi přínosnou.
Chtěli však více diskuse, více možnosti ptát se nebo se podělit se o své zkušenosti.

Vycházíme vám proto vstříc tímto cyklem 10-ti setkání, ve kterém bude hodně prostoru pro účastníky a jejich dotazy.

Garantem projektu je Mgr. Jaroslav Valůch

Vložné  je 300,- Kč. Účast není podmíněna žádným členstvím. 
Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny stále vyšší nároky a schopnost kritického myšlení a mediální gramotnosti proto patří mezi klíčové dovednosti pro život v 21. století.
Obyčejný člověk se dnes jen těžko orientuje v záplavě informací, které se na nás hrnou z médií, zpravodajství, reklamy, internetu, emailu. Kvalitní a ověřené informace však pro své životy nutně potřebujeme - abychom lépe porozuměli světu kolem sebe a abychom se mohli správně rozhodovat.
Čemu a komu ale můžeme důvěřovat? Jak se nenechat napálit podvodnými informacemi a záměrnými manipulacemi, kterých je zvláště internet plný?

Společně se naučíme tomuto světu lépe porozumět skrze praktický kurz, v jehož rámci se potkáte s experty z praxe, vyzkoušíte si metody ověřování informací, dozvíte se, jak se rodí zprávy, co jsou to zprávy „falešné“, poodhalíme, jak se pracuje s našimi emocemi a jak udržovat mediální a informační hygienu pro vlastní pohodu a zachování dobrých mezilidských vztahů. A mnoho dalšího.

Cílem Mediální akademie je aby se účastníci osvojili následující znalosti a dovednosti:

  •          umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení a o médiu, které sdělení publikovalo,
  •        znát, jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří,
  •        rozpoznat, jaké informace, komentáře či názory sdělení obsahuje a komu jsou určena,
  •        umět posuzovat důvěryhodnost uvedených informací a zdrojů,
  •        poznat, jak se mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců a ovlivnit jejich názory a postoje,
  •        znát různé motivace, které vedou ke vzniku mediálních sdělení, kdo může mít ze sdělení prospěch,
  •        znát rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii, orientovat se ve vlastnících českých medií.


 Jednotlivé lekce v rámci Mediální akademie 201918.2. Pohled do zákulisí práce novinářů a redakcí. „Jak se rodí zprávy?“ 
         Luboš Dořák názorně ukáže jak se sestavuje novinové vydání Deníku. 
         Účastníci si ve skupinách sami vyzkouší vybrat zprávy do fiktivního vydání novin podle 

11.3 
Ověřování informací a factchecking, aneb „Věřte, nevěřte, OVĚŘUJTE!!!“
        Jaroslava Valůch ukáže jak je možno odhalit podvod jen vlastní pozorností. 
        Účastníci si na internetové učebně vyzkouší ověřit některé přeposlané e-maily.

18.3 
Dezinformace, manipulace a Fake News „Informační válka. Jak beze zbraní získat moc?“
        Nikita Poljakov, zástupce šéfredaktora HN představí desinformační weby a zákulisí vytváření lží.
        Účastníci se mohou dotazovat na proběhlé volební kampaně a způsob jejich ovlivňování. 

1.4. Reklama a manipulativní techniky. „Tento prací prášek musíte mít!“

15.4. Sociální sítě a jejich dopady na děti, mládež a seniory „Digitální domorodci a digitální imigranti“

25.4. Média a naše emoce – „Čemu chceme věřit a proč?“
         Prof. Iva Stuchlíková vysvětlí pojem konfirmační zkreslení. Proč se někdy nerozhodujeme správně. 
         Účastníci budou hledat svou vlastní polohu a objektivitu k předkládaným informacím. 

13.5. Exkurze do Českého rozhlasu České Budějovice.


27.5. Exkurze do redakce České televize „8760 hodin se svými diváky“ 
Publicistika a investigativní práce                
České televize. „Dejte podnět Reportérům ČT!


O garantovi projektu Mediální akademie
Jaroslav Valůch je vedoucí projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí z nenávisti. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě a na Haiti.
Ċ
Klub Aktiv, z.s. České Budějovice,
14. 2. 2019 4:36
Comments