Přednášky‎ > ‎

Beseda s P. Karlem Fořtem

Články a publikace o Mons. Karlu Fořtovi na stránkách Paměť národa

Záznam rozhlasového pořadu "Kořeny" z 30.10. 2010 Českobudějovického rozhlasu.


Mons. Karel Fořt se narodil 8. 11. 1921 v rodině četnického důstojníka v Rožmitále pod Třemšínem. Byl skautským vůdcem, za což byl roku 1940 zatčen gestapem a vězněn. Poté se rozhodl pro kněžskou dráhu. Vysvěcen byl několik měsíců po komunistickém puči roku 1948. Jako kněz působil ve Vimperku, odkud spravoval řadu šumavských farností. Pastoračně se staral i o dosud neodsunuté sudetské Němce. Když kolem něj začal komunistický režim stahovat smyčku, utekl roku 1950 na poslední chvíli za hranice a zamířil na misie do Alžírska, kde zažil i nelítostný teroristický "národně osvobozenecký" boj. Odešel tedy do Německa, kde postupně vybudoval celou síť českých center. Sám vedl českou farnost v Mnichově a působil v rádiu Svobodná Evropa, odkud je mezi posluchači známý pod pseudonymem "otec Karel". 27. 10. 2008 obdržel na českobudějovické radnici vyznamenání Za zásluhy a Za statečnost. Před nedávnem vyšla kniha Život voněl člověčinou - Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.  

Vlídný hlas P. Fořta znají posluchači Radia Svobodná Evropa, které v době komunistické totality vysílalo z Německa do Československa. Otec Karel má za sebou napínavý a plodný život exulanta, který musel obstát v mnoha nových a nepředvídaných situacích a režimech. Na základě svých protikladných zkušeností dokáže nabízet neotřelé pohledy na víru a církev.

"Stáří dává člověku více volného času, aby se mohl životem hlouběji zabývat a formulovat své zkušenosti. I já se proto snažím sdělovat a nabízet své životní zkušenosti a zážitky. Jako podtitul pro tento rozhovor bych nejraději zvolil latinskou parafrázi Caesarova výroku ´veni, vidi, vici´ (přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem). Zněla by ´veni, vivi, vidi´ – (přišel jsem, žil jsem, viděl jsem)."

Karel Fořt se v životě ocitl několikrát na osudové křižovatce, kdy musel volit mezi dobrem a zlem. Nechyběla mu však odvaha a dokázal se rozhodnout. Sám sebe přesto mezi hrdiny nikdy nepočítal. Karel Fořt byl už jako mladý skaut za okupace uvězněný a vyslýchaný gestapem. Později ho poslali na nucené práce do Německa, kde s nezbytnou dávkou štěstí přežil několik náletů. Po návratu do osvobozené vlasti studoval bohosloví a byl vysvěcen na kněze. V rámci svých pastoračních povinností poté pečoval také o sudetské Němce, kteří neodešli ze země. Po komunistickém převratu byli římskokatoličtí duchovní a s nimi i Otec Karel považováni za úhlavní nepřátele nového režimu, což rozhodujícím způsobem ovlivnilo jeho další život. Rozhodl se totiž pro útěk za hranice. Poté odešel jako misionář do Alžírska. Také v této zemi však začala být pod vlivem sílícího terorismu politická situace krajně napjatá. Český kněz proto po čase misii opustil a usadil se v Německu. Zde vybudoval síť českých center, vedl českou farnost a působil rovněž ve vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa.

„Karel Fořt je člověk, který rozpouští úzkost a komunikuje na vlně odpuštění a smíchu. Už když jsem přišla do jeho minibytečku v Českých Budějovicích, snažil se ze svého osudu emigranta vyprávět historky, které by mě mohly pobavit. S hůlkou v ruce, opíraje se o svého řidiče – kamaráda z dětství, s námi putoval dva dny Šumavou a ukazoval místa svého útěku za kopečky. Rok narození 1921 by mu nikdo nehádal. Inu, jak říká: Je lepší stárnout od nohou než od hlavy“
Comments