O Klubu Aktiv

Občanský spolek  KLUB AKTIV, z.s. sdružuje  občany starší 50 let, invalidní  občany starší 18 let, kteří se chtějí aktivně zapojit do vzdělávacích, společenských, zájmových  a kulturních akcí organizovaných pro uspokojení jejich vzdělávacích a sociálních potřeb. Poslání sdružení Aktiv je organizovat celoživotní vzdělávání, vzdělávací programy, poznávací a zájmové akce pro občany třetího věku. Vytvářet podmínky pro osobní rozvoj a seberealizaci nejen svých členů, ale všech seniorů jihočeského regionu.Cíle činnosti sdružení:
a) podporovat participaci seniorů na jejich vlastních aktivitách. Vytvářet a rozvíjet, programy aktivního života ve stáří,
b)    naplňovat přirozenou potřebu seniorů být aktivními i ve vyšším věku,
c) vyvářet vhodné podmínky pro vlastní formování a kultivování osobnosti členů sdružení Aktiv,
d) vytvářet podmínky pro uplatnění potenciálu a zkušeností seniorů ve společnosti, 
e) zapojovat členy sdružení se do realizace projektů a koncepcí aktivního stárnutí populace,
f) rozvíjet vzájemnou pomoc a dialog mezi členy sdružení Aktiv

Proč a jak  se stát členem Klubu Aktiv?
Členství v Klubu Aktiv Vám otevře dveře do společnosti stejně zaměřených vrstevníků, kteří chtějí společně trávit svůj volný čas,
aktivně se zapojovat do společenského dění, zúčastňovat se kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a navzájem se podporovat. 
Roční členský poplatek činí 250,-Kč. 
Člen klubu se může zdarma účastnit akcí, které jsou pořádány pro členy klubu nebo může čerpat slevy na vzdělávací programy, 
přednášky a na kulturní představení. Člen Klubu Aktiv se zavazuje dodržovat stanovy spolku.

Stanovy spolku Klub Aktiv, z.s. si můžete přečíst v po otevření odkazu "Dokumenty"
Přihláška do Klubu Aktiv je rovněž k dispozici na odkazu "Dokumenty"