Pozvánka na přednášku s besedou na téma mediální prostor a kvalita informací 20.11.


Zveme Vás na přednášku s besedou o mediálním prostoru a Fake News, kterou spolupořádá Klub Aktiv společně s Českým rozhlasem České Budějovice a Transitions on line.

Média vstupují do našeho života, čerpáme z nich většinu důležitých informací. Přijďte se ptát našich hostů na současný mediální svět, na posuzování kvality informací.
Své zkušenosti s Vámi budou sdílet:


PhDr. Milan POKORNÝ
ombudsman Českého rozhlasu


PhDr. Helena PAVLIČÍKOVÁ
vedoucí katedry společenských věd PF JU

České Budějovice, 18.3.2014, redakce MF Dnes Jižní Čechy, vedoucí regionální redakce Jiří Kratochvíl

Mgr. Jiří KRATOCHVÍL
vedoucí jihočeské redakce MF DNES


Ivan STUDENÝ
redaktor Českého rozhlasu


Mgr. Jaroslav VALŮCH
vedoucí projektu Factczech.cz, Transitions (tol.org)

 • Besedovat budeme například témata: 
 • Jak se změnil mediální svět v posledních desetiletích?
 • Je potřeba mediální vzdělávání?
 • Umíme posoudit výpovědní hodnotu informací?
 • Ukazují média svět takový, jaký skutečně je?
 • Umíme rozlišovat v médiích pravdu od klamu?
 • Je možné, že jsme médii manipulováni a nevíme o tom?
 • Je ohrožena nezávislost veřejnoprávních medií?
 • Jaká je role rozhlasového ombudsmana?
 • Proč věříme lživým zprávám v mediích?
 • Jak si s námi zahrává náš mozek?
 • Mohou media pomoci vyhrát demokratické volby?
 • Je potřeba učit se kritickému myšlení? 

VSTUP NA AKCI JE ZDARMA

Každý účastník obdrží příručku jak posuzovat důvěryhodnost informací na internetu.
Po skončení jsou účastníci zvání k malému občerstvení s možností další neformální diskuse v předsálí.


Comments