Informace a zajímavosti

Vážení přátelé, 
snažíme se pro vás uveřejňovat zajímavosti a užitečné informace, které by mohly být přínosné pro váš aktivní život ve společnosti i v rodině. Pokud máte takovou informaci nebo zajímavost,  podělte se s námi a s ostatními členy našeho spolku Klub Aktiv. Budeme rádi za každý podnět, který nám zašlete na klubaktiv@gmail.com 

Jihočeské muzeum zve na prodjní výstavu "Masožravky" 7. - 15. srpna

přidáno: , autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno ]


Jihočeské muzeum zve na výstavu K zábavě i odpočinku. Volný čas ženy v 19 století

přidáno: , autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno ]


Výstava je exkurzí do života žen žijících v Českých Budějovicích před více než 100 lety, kdy se jejich postavení ve společnosti začíná měnit. Nadále sice platí, že mají být láskyplnými matkami, skvělými hospodyněmi a oddanými věřícími, ale díky objevu volného času si mohou dopřát trochu zábavy i odpočinku.


V 19. století nastalo mnoho změn, které přinesly průmyslová revoluce a rozvoj techniky. Jednou z nich byl zrod volného času.

Většinu dne trávily ženy péčí o domácnost a výchovou dětí. Až do první světové války platilo heslo „Kinder, Küche, Kirche“ – láskyplná matka, skvělá hospodyně a oddaná věřící. Žena musela obstarat potraviny, připravit jídlo, uklidit byt, vyprat, udržovat oblečení v dobrém stavu a zvládnout další povinnosti spojené s chodem domácnosti. A tak si odpočinek mohly dámy dopřát jen zřídka, obvykle v pozdních večerních hodinách. Nejčastěji se věnovaly nějaké klidné domácí činnosti ‒ čtení nebo ruční práci. Rozsah volnočasových aktivit se s postupujícím stoletím rozrůstal a dámám se otevíraly i činnosti do té doby vyhrazené pouze mužům.

Vykročte s naší výstavou do doby poslední třetiny 19. století a prvních let 20. století a poznejte, jak se tehdy žilo ženám, pro které se zábava a rozptýlení staly součástí všedního dne. Dámy zastihnete u kávy s přítelkyněmi, společně se pobavíte na plese, zajdete na procházku, do divadla, na koncert, přečtete si dobrou knihu a objevíte sport. Poznáte je jako členky místních spolků nebo jako marnivé osoby milující šperky, kabelky, vějíře a jiné módní doplňky. Prohlédnete si taneční pořádky a kotiliony a zjistíte, k čemu sloužily. Zaposloucháte se do hudebních ukázek, prolistujte si dobové divadelní programy, pozvánky na plesy, koncerty, výstavy nebo výlety. Chybět nebudou ani hudební nástroje a hrací stroje, ukázky ručních prací, her či dobového porcelánu.

Pro dětské návštěvníky jsou připraveny skládačky z dřevěných kostek, puzzle, vystřihovánky a výroba vějířů.

Více informací na webu Jihočeského muzea

Zázrak lidské paměti: Jak na ni vyzrát a jaká je kapacita lidského mozku?

přidáno: 26. 7. 2021 22:56, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 26. 7. 2021 22:57 ]


Každý z nás je souhrnem svých vzpomínek, a dalo by se tedy říct, že paměť představuje základní kámen lidské identity. Zážitky ovlivňují naše názory, činy i rozhodnutí a za život se nám jich v hlavě nastřádá opravdu hodně. Kdyby mozek pracoval jako počítač a jedno spojení nervových buněk by odpovídalo jednomu bitu informace, čili jedničce nebo nule, dosahovala by kapacita naší paměti asi 12 terabajtů – což je přibližně 1 % odhadovaného datového obsahu celého internetu nebo 60 % veškerého textu v regálech knihovny amerického Kongresu, největší instituce svého druhu na světě. 

Nervové spoje však přenášejí jedniček a nul daleko víc, a lidský mozek má tudíž ve skutečnosti ještě vyšší paměťovou kapacitu. Ukládá ovšem jen malou část informací, které jej denně bombardují – a dnes to možná platí víc než kdy dřív. Současnost se totiž nese v duchu dostupnosti, kdy si díky internetu můžeme odpovědi na otázky kdykoliv dohledat. V minulosti si lidé naopak víc cenili memorování. Měli proto lepší paměť? To už nejspíš nezjistíme. Pravděpodobně ji ale využívali jiným způsobem… 

Mrknutí oka

Našemu hlavnímu úložišti říkají psychologové dlouhodobá paměť a informace tam vydrží mnoho let, často dokonce celý život. Dále odborníci rozlišují ještě množství jiných, navzájem nezávislých paměťových systémů. Jejich vnímání se v průběhu staletí měnilo (viz Historie vzpomínek)pokud však jako kritérium použijeme délku uchování informace, můžeme kromě dlouhodobé paměti hovořit ještě o tzv. paměti senzorické a krátkodobé.

První zmíněná představuje pomyslné překladiště, kde informace ze smyslů čekají na další zpracování. Pokud k němu nedojde, přepíšou je novější podněty. Každý smysl má vlastní „oddělení“ a například to zrakové uchová obraz asi 0,25 sekundy, tedy po dobu srovnatelnou s mrknutím oka. 

Obcházení limitů

Ze senzorické paměti postupují informace do paměti krátkodobé nebo také pracovní, kde přetrvají asi 18 sekund. Podržíme si tak „data“, s nimiž právě operujeme. Klasický příklad představuje telefonní číslo, které si potřebujeme zapamatovat, než ho vyťukáme na displeji mobilu. Kapacita pracovní paměti je omezena na 4–5 položek, ale tento výrazný limit jsme se naučili vcelku pohodlně obcházet

Jeden z triků používáme všichni mnohokrát denně: Pokud si například potřebujeme zapamatovat telefonní číslo, snažíme se do pracovní paměti vtěsnat devět číslic – tedy víc, než se do ní vejde. Pokud si ovšem cifru rozdělíme na části, například 737 106 479, jsou z devíti položek rázem tři a s tím už si pracovní paměť poradí. 

V psychologických testech se tato paměť měří pomocí jednoduchých úloh, třeba opakováním číselné řady pozpátku. Zmíněnou činnost lze sice natrénovat, nicméně zlepšení nemá na krátkodobou paměť obecný vliv: Zvládnete lépe opakovat čísla, jiné věci však budete dál zapomínat – jako když po natankování nádrže na benzinové pumpě pravidelně necháte na střeše auta kelímek s kávou, kterou jste si koupili u pokladny. Pamatovat si, že jste tam nápoj odložili, je totiž odlišná, nenacvičená úloha. 

Zápisky do náčrtníku

Obejít se dá také krátká výdrž pracovní paměti: Pokud si potřebujeme něco zapamatovat déle než 18 sekund, stačí si informaci neustále opakovat a doufat, že nás nic nevyruší. Mít dobrou pracovní paměť je výhra – díky ní může být člověk výborným čtenářem, neztratit se v matematických či logických problémech apod. Není tedy divu, že se nějaká forma jejího měření objevuje ve většině inteligenčních testů. Zhruba před deseti lety se dokonce zdálo, že ji lze všeobecně zlepšit tréninkem, v očích moderní vědy se však ukazuje, že šlo spíš o zbožné přání. 

Psychologové většinou v pracovní paměti rozeznávají další nezávislé podsystémy. Patří k nim třeba zvuková smyčka, kde se neustále točí zpracovávané sluchové informace; nebo zrakový náčrtník, kam krátkodobě ukládáme polohu věcí v prostoru, jejich barvy, tvary atd. Všechny podsystémy se pak podřizují jakémusi středisku paměťového provozu. 

Těžko vysvětlitelné dovednosti

Z několika nezávislých systémů se nejspíš skládá i paměť dlouhodobá. Z evolučního hlediska jde pravděpodobně o nejstarší modul našeho mozku, v němž jsou uloženy zautomatizované dovednosti – například jízda na kole, držení příboru, zavazování tkaniček či psaní na klávesnici. Obzvlášť hluboce zakořeněné dovednosti se projevují tím, že je spousta lidí jen těžko vysvětluje: Zkuste někomu popsat šněrování tkaniček, a uvidíte, o jak obtížný úkon se jedná.  

Další nesmírně důležitou větev dlouhodobé paměti označují psychologové jako deklarativní. Obsahuje fakta, která si vědomě vybavujeme, nebo se o to alespoň snažíme. Jde například o poloměr Země, datum založení Československa, heslo k firemnímu počítači či velikost bot, jež nosíme…  

Falešné vzpomínky na život

Paměti, která nás opravdu definuje, se říká epizodická: Ukládá se do ní to, co si většina z nás vybaví pod pojmem „vzpomínka“ – první den ve škole, koncert z minulého týdne nebo třeba posezení s přáteli… Odhalit účel ostatních typů paměti je snadné, neboť už z obsahu ukládaných informací vyplývá, k čemu slouží. V případě epizodické paměti se však smysl uložených vzpomínek hledá obtížně – k čemu nám ve skutečnosti jsou?

Navzdory prvnímu dojmu tato paměť pravděpodobně netvoří záznamník našich životních strastí a radostí, protože je velice nepřesná. Máme totiž sklon zapomínat podrobnosti příhod, které se nám staly, a často si také minulost různě upravujeme. Dokonce lze říct, že se naše vzpomínky mění pokaždé, když si je vybavíme. A výjimečné nejsou ani případy, kdy si dávné události zcela vymýšlíme. 

Jako první si toho pravděpodobně všiml švýcarský biolog a psycholog Jean Piaget, který si pamatoval, že se ho coby dítě někdo pokusil unést během jedné z projížděk v kočáře. Přestože si na událost vzpomínal velmi přesně a vybavoval si řadu detailů, nikdy k ní nedošlo. Když bylo Piagetovi 15 let, jeho rodiče dostali od chůvy dopis s přiznáním, že si pokus o únos chlapce vymyslela. Piaget si tak zřejmě vzpomínku vytvořil podle vyprávění.

Ztraceni v supermarketu

Chceme-li po mozku, aby nám řekl, co budeme dělat odpoledne, příští víkend, nebo až budeme v důchodu, obrátí se na epizodickou paměť: Vybere z ní kousky, které mu dávají nějaký smysl, „poslepuje“ je dohromady a pak nám je nabídne jako vizi budoucnosti. Nezajímá ho, zda je vzpomínka pravá, či falešná. Musí jen předložit výsledky, aby si zase mohl „dát pohov“. Jeho praktiky nejsou právě přesné, nicméně v případě plánů odchylky nevadí – budoucnost je totiž vždycky nejistá.

TIP: Kapacita řeči: Na rodný jazyk potřebuje mozek asi 1,5 MB paměti

V 90. letech minulého století dokázali američtí psychologové Elizabeth Loftusová a Jim Coan podobným způsobem přesvědčit lidi, že se jako děti ztratili v supermarketu. Později jejich výzkum zopakovalo několik dalších výzkumníků a vždy došli ke stejným výsledkům: Jestliže lidem popíšete smyšlenou příhodu, která se jich týká, asi čtvrtina z nich bude tvrdit, že si ji pamatuje. Doplní dokonce i podrobnosti, jež ve vašem původním popisu chyběly. Vědomě přitom nelžou – opravdu si myslí, že se událost kdysi odehrála, a dokážou si ji vybavit.

Paměť a budoucnost

Se zřejmě nejlepším vysvětlením funkce vzpomínek aktuálně přišel výzkumník Endel Tulving, podle nějž hrají klíčovou roli v našem plánování. Setkal se totiž s pacientem s vážně poškozenou epizodickou pamětí, a když se ho zeptal, co bude dělat večer, dotyčný mu nedokázal odpovědět. Podle Tulvingovy teorie představuje tato paměť pomyslné skladiště materiálu, z něhož čerpáme „inspiraci“ k uspořádání své budoucnosti. Pro jeho tvrzení pak svědčí i studie fungování mozku pomocí moderních zobrazovacích metod. 

Historie vzpomínek

Nejstarší dochovaný vědecký spis o paměti představuje Aristotelova kniha O duši přibližně z roku 350 př. n. l. Slavný filozof v ní tvrdil, že se lidé rodí bez jakýchkoliv vědomostí, a paměť přirovnával k voskové destičce. Antičtí vzdělanci rozlišovali mezi přirozenou a umělou pamětí: S první jsme se prý narodili, druhou jsme si vytrénovali učením a mnemotechnickými pomůckami. Středověcí scholastikové pak antický pohled většinou převzali. S exaktním výzkumem začali až první psychologové v 19. století – William JamesHermann Ebbinghaus a Wilhelm Wundt.

Schopnost lidí antiky memorovat rozsáhlé množství informací je z dnešního pohledu neuvěřitelná. Mladí muži z lepších athénských rodin se v rámci vzdělání běžně učili zpaměti Homérovo dílo – například Odyssea přitom sestává z 12 tisíc veršů! Podobně si uchovávají encyklopedické znalosti o rostlinách, zvířatech i okolním prostředí přírodní lidé, kteří neznají písmo, a veškeré vědění tak předávají pouze ústní tradicí.

zdroj textu:  100+1 zahraniční zajímavost
Zdroj fotografií: Shutterstock

Jan Hnízdil "Jaký mít přístup k životu"

přidáno: 24. 7. 2021 5:26, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 24. 7. 2021 5:49 ]


Jan HnízdilKlub Aktiv zve na "Poznávání za úplňků" s Jihočeským muzeem

přidáno: 24. 7. 2021 4:46, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 24. 7. 2021 4:47 ]


Jihočeské muzeum a Česká pohádková akademie Vás zvou na další ročník vycházek - Poznávání za úplňků. I letos se můžete těšit na pravidelné letní procházky s průvodci, kteří Vám přiblíží atraktivní témata spjatá s historií města České Budějovice a tvrze Žumberk u Nových Hradů.
V Českých Budějovicích jsou pro návštěvníky připraveny tři vycházky za poznáním. Sraz je vždy ve 20:00 hodin před hlavní historickou budovou Jihočeského muzea (Dukelská 1, 370 51, České Budějovice). Předprodej vstupenek na recepci muzea - jednotné vstupné činí 50 Kč. V den konání vycházky lze lístky zakoupit u spoluorganizátora akce (p. Marcel Goetz - Česká pohádková akademie) za 60 Kč.
  • 24. června od 20:30 hodin - Veverčák Zdravík na věžích a rozhlednách. Vycházku vede Hynek Klimek.
  • 24. července od 20:30 hodin - Rabenštejnská věž. Vycházku vede Radek Gális.
  • 22. srpna od 20:30 hodin - Železná panna, městské opevnění, Biskupská zahrada. Vycházku vede arch. Stanislav Kovář.

Tři vycházky Vás tradičně čekají i na pobočce Jihočeského muzea - tvrzi Žumberk u Nových Hradů (Trhové Sviny, 374 01). Vstupenky je možné zakoupit v den vycházek pouze na pokladně tvrze Žumberk od 20:00 hodin. Vstupné činí 100 Kč.
24. června, 24. července a 22. srpna od 20:30 hodin - Za historií a architekturou Žumberku: prohlídky zahrnující přízemí tvrze s výkladem o historii, osvětlené nádvoří a cestu okolo bašt do místního kostela Stětí sv. Jana Křtitele. (Vycházku vede kastelán tvrze Roman Josefík.)


České Budějovice - město, které by měl navštívit každý

přidáno: 20. 7. 2021 22:48, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 24. 7. 2021 5:56 ]

Janek Rubeš


V Českých Budějovicích by chtěl žít každý? To nevím, ale navštívit by jej měl určitě! Město neskutečně plné zajímavých míst. 
Kluci z Prahy (Janek Rubeš) natočili  pro vás tohohle průvodce, abyste věděli, kam se určitě vydat. Mapa se všemi místy ZDE: https://bit.ly/Budejce

Soutěž Eurocentra

přidáno: 20. 7. 2021 22:39, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice

Rádi soutěžíte o zajímavé ceny? 
Je vám blízké Slovinsko a chtěli byste ho navštívit? Zkuste si náš kvíz a poznejte zábavnou formou tuto krásnou zemi.Odkaz na soutěžní Kahoot zde: https://bit.ly/3xNM4hg

Klub Aktiv zve na kurz "Zabijáci v zahradníkových službách

přidáno: 19. 7. 2021 22:12, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 20. 7. 2021 2:44 ]


Vyzrajte na škůdce BIOLOGICKY! Biologické centrum AV ČR pořádá kurz nejen pro zahradníky.Na kurzu:
  • seznámíte se základními principy biologické ochrany rostlin a s biopreparáty dostupnými na českém trhu,
  • naučíte se vyrobit si a používat vlastní domácí biopreparáty proti škůdcům: rostlinné extrakty, parazitické hlístice a další přirozené nepřátele škůdců,
  • odzkoušíte si vlastnoručně vyrobené preparáty na živých škůdcích,
  • získáte praktickou zkušenost, odnesete si několik hotových biopřípravků a pracovní sešit s podrobnými návody
  • naučíte se vypořádat s těmito škůdci: mšice, smutnice, slimáci, lalokonosci, mandelinky, dále také molice, třásněnky nebo moli

Podrobný program.

Kurz má celkovou dotaci 6 hodin (část A: 3 hodiny a další týden část B: 3 hodiny) 
Koná se na Biologickém centru AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice. 
Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Kurz je ZDARMA. Počet míst je omezen. 
Dva termíny jsou již obsazeny. Zbývají poslední dva!

REGISTRUJTE SE NA KONKRÉTNÍ TERMÍNY VE FORMULÁŘI NÍŽE. REGISTRACE JE ZÁVAZNÁ.Pozvánka na představení souboru Alta "Alenka v říši divů "

přidáno: 19. 7. 2021 3:53, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 19. 7. 2021 3:58 ]

Klub Aktiv vás zve na představení Lewis Carroll, úprava Gery Vaher

Alenka v říši divůPohádka nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Alenka pronásleduje tajemného bílého králíka s kapesními hodinkami do králičí nory a ocitá se v magickém světě. Setkává se ospalou Housenkou, krutou Královnou, starým Paželvem a dalšími úžasnými postavami říše divů a poslouchá jejich fantastické příběhy. Najde si Alenka cestu domů?


Představení trvá asi 1 hodinu a je určeno pro diváky od 6 do 100 let.


Pohádku můžete zhlédnout v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie, zámek Hluboká nad Vltavou. Diváci sedí na nečíslovaných židlích
Termíny:
14., 15., 16., 20., 21. a 23. července 2021

12., 19. a 20., srpna 2021
Jednotné vstupné:
200 KčVstupenky si objednejte na telefonním čísle 702 576 671 nebo elektronicky na www.cbsystem.cz


Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu.

Město Hluboká nad Vltavou od 1. 6. 2021 otevřelo testovací centrum v Domově důchodců U Zlatého kohouta (vstup z Masarykovy ulice vedle infocentra)), které bude zdarma poskytovat PCR a antigenní testy včetně všech potřebných dokladů. Otevírací doba : pondělí – neděle od 8:00 do 18:00.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout zde.

Další fotografie z představení 

https://www.ks-alta.cz/alenka-v-risi-divu/?fbclid=IwAR2Jd-M9c9xuc-ij9WtOc9iSS75AHF0UpV9OFcTpjhGzDdPURD02kVRUEQw

Režie:
Gerhard Vocilka
Návrhy a výroba kostýmů:
Milena Adamová
Scéna:
Tereza Martinů
Hudba:
Miroslav Schlehr
Světla a zvuk:
Stanislav Janů
Foto:
Barbora Pachner Vejvodová
Hrají:

Alenka
Victoria Šimková
Králík
Petr Burzal
Housenka
Anička Bauerová
Motýl
Amálie Bauerová
Vévodkyně
Jana Jelínková
Šklíba
Tereza Váchová
Kloboučník
Víťa Macháček
Královna
Lucie Jerhotová
Dvojka
Filip Faktor
Pětka
Oliver Vocilka
Blboun
Víťa Macháček
Paželv
Jiří Strejček

Pozvánka na exkurzi do Holašovic ST 21.7.

přidáno: 19. 7. 2021 0:56, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 19. 7. 2021 2:36 ]Život se nám pomalu vrací do starých kolejí a tak Vám mohu opět nabídnout účast na exkurzi v rámci série Putování po projektech. J

Letos jako první navštívíme ves Holašovice, zapsanou v roce 1998 mezi památky UNESCO.

Exkurze se uskuteční ve středu 21. 7. od 16 do 17 hodin.

Akce je ZDARMA.

Pracovník místního infocentra nás provede ikonickou návsí a seznámí nás s historií vesničky v rámci přibližně hodinové komentované prohlídky.
Sraz proběhne v 16:00 před budovou infocentra Holašovice (Holašovice 43), dopravu si zajišťují sami účastníci.
Je možné využít autobusový spoj z Českých Budějovic - odjezd z ČB ve 14:50,
Odjezd z Holašovic 17:45 hod.
Volnou chvíli před a po prohlídce můžete strávit návštěvou Muzea jihočeské vesnice v Selském dvoře, holašovického Stonehenge, nebo v místní hospůdce. Vážné zájemce prosím o registraci na webových stránkách POMOCÍ ODKAZU NÍŽE nebo odpovědí na tento e-mail.

PŘIHLÁŠKA NA EXKURZI HOLAŠOVICE 21.7. OD 16 h.

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/putovani/putovani-2021/putovani-po-projektech-selske-baroko-holasoviceKapacita je omezená, v případě velkého zájmu je však možné velikost skupiny navýšit.V případě jakýchkoliv dotazů se na mne, prosím, kdykoliv obraťte. JS pozdravemIng. Lenka Krejčová

Koordinátorka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru České Budějovice
Odbor publicity a evaluací fondů EU
Oddělení Eurocenter a Eurofonu
Ministerstvo pro místní rozvoj
Eurocentrum České Budějovice
Boženy Němcové 1824/8
370 01 České Budějovice
mobil: +420 731 681 631
e-mail: Lenka.Krejcova@mmr.cz
www.eurocentra.cz

www.dotaceEU.cz


1-10 of 136