Můžeme žít 120 let

přidáno: 22. 8. 2021 9:24, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 29. 8. 2021 2:04 ]

Před 95 lety byla prvně uvedena hra Věc Makropulos. Karel Čapek si v ní hraje s tématem dlouhověkosti a prodlužování života. Ač byl sám velký vizionář, asi by byl překvapen tím, jak naléhavě se otázka prodlužování života týká dnešní doby. Délka dožití se zvyšuje, zároveň se rodí málo dětí a společnost stárne. Co budeme dělat, až velkou část naší společnosti budou tvořit šedesáti, osmdesáti a třeba i 95letí lidé? Hostem Interview Plus je Eva Topinková, přednostka geriatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.Comments