PRAVDA A MANIPULACE V MÉDIÍCH

https://www.t-mobile.cz/microsites/pomahame/index.html
Obyčejný člověk zejména senior se dnes jen těžko orientuje v záplavě informací, které se na něj hrnou z médií, zpravodajství, reklamy, internetu, emailu. Kvalitní a ověřené informace však pro své životy nutně potřebujeme, abychom lépe porozuměli světu kolem sebe a abychom se mohli správně rozhodovat. Jak se nenechat napálit podvodnými informacemi a záměrnými manipulacemi? K tomu chceme napomoci naším projektem 
"Pravda a manipulace v médiích", který byl finančně podpořen grantem T-MOBILE POMÁHÁME 
Informační a mediální gramotnost T-Mobile systematicky podporuje od roku 2019. V rámci grantové výzvy T-Mobile Pomáháme vloni mezi 13 projektů z celé ČR rozdělil 2 133 500 Kč. Uspěly vzdělávací instituce, knihovny, skupiny aktivních lidí i zavedené organizace jako Demagog.cz, Manipulatori.cz nebo Transparency International.  
Více informací naleznete na na www.t-mobile.cz/pomahame.
PRO KOHO JE PROJEKT URČEN?
Primárně je projekt zaměřen na seniory, kteří si budou moci porovnat své znalosti a dovednosti se studenty středních škol. Mohou se hlásit jednotlivci i celé seniorské skupiny. Můžete použít přihláškový formulář níže nebo napsat na e-mail na klubaktiv@gmail.com Rádi vám zodpovíme vaše případné dotazy na telefonu 778 767 371.  

CO JE CÍLEM PROJEKTU ?

Cílem našeho projektu je umožnit seniorům rozšíření jejich znalostí a dovedností: umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení a o médiu. Znát, jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří. Rozpoznat, jaké informace sdělení obsahuje a komu jsou určena. Umět posuzovat důvěryhodnost uvedených informací a zdrojů. Poznat, jak se mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců a ovlivnit jejich názory a postoje, znát rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromými médii. Chceme posílit důvěru v ČT a ČR. Ve vzájemné spolupráci se studenty si uvědomit generační rozdíly. V mezigeneračním dialogu podporovat klima vzájemného obohacování. Středoškoláci svými IT znalostmi a senioři svými životními zkušenostmi. Společně se zamyslet nad místem jednotlivce ve společnosti a jeho možnostmi prosadit či uskutečnit svůj záměr bez ohledu na svůj věk.

KDY A JAK BUDE PROJEKT PROBÍHAT?

Projekt je rozdělen na dvě části: 
  1. Přípravná a organizační část - září 2019  - březen 2020
  2. Realizační část mediálního vzdělávání duben 2020 - září 2020

Aktualizace 11.3. 2020 KORONAVIRUS!!

Po vyhlášení nouzového stavu v ČR je projekt pozastaven. 

Všechny přihlášené účastníky budeme o dalším pokračování informovat e-mailem!

KOLIK ÚČAST V PROJEKTU STOJÍ?

Projekt je podpořen grantem T-MOBILE POMÁHÁME, PROTO JE ÚČAST ZDARMA!! 
V případě zájmu si účastník hradí pouze náklady na jízdné spojené s exkurzí v České televizi na Kavčích Horách 

JAK JSOU NA TOM ČESKÁ MEDIA? 

Pohled mediálního odborníka Jakuba Macka z Masarykovy univerzity:
Česká média nejsou v ideální, ba ani příliš dobré kondici. Jejich smysluplné a důvěryhodné fungování je potenciálně, a v řadě případů i reálně, ohroženo politickou atmosférou, politickými a ekonomickými zájmy jejich majitelů i technologickými změnami. Znamená to tedy, že je důvod k hodu mediální flinty do žita? Bezpochyby ne. Jedním z klíčů k možným dobrým koncům tu totiž jsme my sami – a naše očekávání ohledně toho, jak by média měla fungovat a jaké standardy by měla dodržovat. Dovolím si tedy doufat, že jako příjemci různých mediálních sdělení budeme stále poučenější, kritičtější a náročnější a že na nás v tomto smyslu budou muset reagovat i česká média. Zdrojem poučených, kritických a náročných diváků, posluchačů a čtenářů nakonec není nic jiného než kvalitní vzdělání – vzdělání obecně směřující ke kultivovanosti a reflexivitě i vzdělání konkrétněji se zaměřující na lepší orientaci v mediální problematice.
Zdroj: Být v obraze 2;, Jeden svět na školách, Člověk v tísni, o.p.s.

PŘIHLÁŠKA DO PROJEKTU 

Prosíme Vás přihlašujte se každý jeden jmenovitě. Od každého účastníka potřebujeme kontaktní údaje. 
Děkujeme Vám. 

COVID-19 PRAVDA A MANIPULACE V MÉDIÍCHKDO A PROČ ŠÍŘÍ DESINFORMACE?

Kde čerpat kvalitní informace o současné situaci? Jak rozpoznat dezinformace? O tom si naše Kateřina Vacková povídala s novinářkou Ludmilou Hamplovou, která se dlouhodobě specializuje na oblast dezinformací, fake news a hoaxů v medicíně.

Rozhovory z terénu: Novinářka Ludmila Hamplová 21.4. 2020
Josef Šlerka - Fake news už s námi zůstanou 4.11.2019


Seriál "Dezinformační imunologie Transparency International" Mluvčí: Josef Šlerka, ředitel NFNŽ Téma: Fake news, cíl jejich produkce a šíření, možnosti, jak se jim bránit. ÚVOD: FAKE NEWS Hráči Realu Madrid mají svalovou atrofii a všechny zápasy si musí kupovat. Věříte? PROČ POTŘEBUJEME INFORMACE O SVĚTĚ – „NEWS“? K čemu nám vůbec slouží informace a proč sledujeme média, jež nám je přinášejí? Informace, které konzumujeme z televize, rozhlasu a novin, mají pro nás tu hodnotu, že nám pomáhají se lépe rozhodnout. Pomáhají nám nějak lépe spravovat svůj život. CÍLENÁ MANIPULACE VAŠEHO ROZHODNUTÍ Pokud do mediálního světa začne vstupovat někdo s úmyslnou lží, nedělá to proto, aby se pobavil! Nedělá to jenom proto, aby vydělal peníze. Dělá to hlavně proto, aby změnil vaše rozhodnutí a změnil ho tak, abyste vy jednali v souladu s jeho zájmy. DOBA RYCHLÝCH A ROZTŘÍŠTĚNÝCH ZPRÁV V našich facebookových feedech vidíme jenom náhledy a titulky, a už si často vůbec nepamatujeme, odkud zprávy přicházejí. Přestali jsme se zabývat tím, co je zdroj zprávy, a pouze konzumujeme rychlý tok obsahu. Co je ještě horší - fake news zneužívají naší kognitivní slabosti. Například toho, že dříve zapomeneme, odkud zpráva je, než co bylo jejím obsahem. JAK SE STAVĚT K POCHYBNÝM INFORMACÍM Na fake news se musíme připravit, musíme se obrnit a musíme hledat způsoby, jak zmenšit jejich dopad na celou společnost. ZÁVĚR: FAKE NEWS JE LEŽ PŘEVLEČENÁ ZA PRAVDU PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU Seriál vznikl díky podpoře Velvyslanectví USA v Praze v rámci projektu Immune a díky grantu T-Mobile Pomáháme, v rámci projektu Immune Enhanced.


Pojďme si shrnout, jak se zatím vláda se situací vypořádává, co mohlo za problémy, jak to vypadá v zahraničí a co děje právě teď.

Vláda vs Virus | KOVY
Alexandra Alvarová je publicistka zabývající se fenoménem fake news, propagandou, dezinformacemi a problematikou informační války. Je autorkou úspěšné knihy Průmysl lži
S paní Alvarovou jsme se bavili o tom, kdo, jak a proč šíří dezinformace a fakenews. Mluvili jsme o pojmu informační válka i o Ruské a Čínské propagandě. Hledali jsme řešení a snad jsme ho i našli. Omluvte prosím sníženou kvalitu záznamu. Rozhovor byl natočen po Skypu v dubnu 2020.

Informační válka

Máme mít obavu z koronaviru nebo spíše z našeho strachu z něj? Kde hledat kvalitní informace a kterým autoritám věřit? A jak si teď navzájem co nejefektivněji pomáhat? Prvním hostem NEBÁT SE. je novinářka Ludmila Hamplová. Poslechněte si zásadní informace nejen o pandemii, ale hlavně o odvaze a boji proti strachu z nečekané situace. V prvním dílu prvního pořadu Skautského institutu!

S Ludmilou Hamplovou o obavách z koronaviru
Záznam veřejné přednášky z cyklu Věda kontra iracionalita, pořádaného Českým klubem skeptiků SISYFOS, v budově AV ČR Praha 1, Národní 3, místnost 206, z 15. 5. 2019, na téma: Dezinformace, fake news a hoaxy v medicíně. Co se stane, když se na sociálních sítích objeví informace, že dítě zemřelo po očkování? Opravdu vagina potřebuje detoxikovat a v obchodech prodávají pomeranče nakažené virem HIV? Když jde o zdraví, je až překvapivě snadné naletět a uvěřit nepravdivým informacím. Vydejte se do hloubi světa médií a sociálních sítí s novinářkou Ludmilou Hamplovou, která se věnuje odhalování šarlatánů na poli medicíny. Přednášející: Ludmila Hamplová je novinářka na volné noze, píše pro Zdravotnický deník, Lidové noviny a časopis Marie Claire. V roce 2015 získala Výroční cenu od Koalice pro podporu očkování, která ji byla udělena především za vysokou "odbornou kvalitu práce v žurnalistice a osobní statečnost". Je také držitelkou Novinářské ceny Psychiatrické společnosti ČLS JEP. (Zdroj anotace: Sisyfos.cz)

Ludmila Hamplová - Dezinformace, fake news a hoaxy v medicíně


Žijeme v informační válce? Necháváme se ovlivnit nepravdivými zprávami a poznáme je vůbec? Jakou roli sehrávají lživé zprávy v Česku a jak moc jsou nebezpečné? Sledujte veřejnou debatu Rady Českého rozhlasu. 
Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi: 
Jiří Šedivý, zvláštní zmocněnec boje proti dezinformacím MV ČR 
Petr Žantovský, publicista, vysokoškolský pedagog 
Martin Švehla, novinář, odborník v oblasti komunikace a PR 
Jan Schneider, bezpečnostní analytik, publicista 
Radko Kubičko, editor a moderátor ČRo Plus
Jozef Bohumil Ftorek, publicista, vysokoškolský pedagog 
Moderuje Tomáš Procházka.Dezinformace a mediální manipulace aneb nebezpečné myšlenkování o fake news 24.10. 2019
Šéf Ústavu nezávislé žurnalistiky působil v radničním časopisu.” – říká Radim Panenka