Lidovci požadují více financí pro zajištění spokojeného stáří

přidáno: 24. 9. 2020 10:30, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice


Domov pro seniory – pro mnohé přání a pro jiné strašák. Proč máme s nimi v České republice problém? Kde je onen zakopaný pes pokulhávajícího systému péče o seniory? „Rodina pro nás hraje nezastupitelnou roli. Pro naše rodiče a prarodiče chceme vybojovat lepší podmínky financování sociální péče, protože víme, že důchod není vždy jen o výletech do přírody. Mnohdy není našim milovaným v těžké situaci poskytnuta péče, kterou by si zasloužili,“ říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.


V České republice jsme svědky celosvětového fenoménu – stárnoucí populace. Průměrný věk a délka života se stále zvyšuje, což zcela jistě povede v budoucnu ke zvýšení počtu seniorů, kteří budou potřebovat pomoci. Již teď se ale můžeme setkat s problémem, kterému budeme čelit čím dál více - a to nedostatku služeb, které by mohli senioři využívat. Kapacita domovů pro seniory je pouhých 57 tisíc lůžek, kdežto počet žadatelů je přes 80 tisíc. Míst se nedostává v obyčejných domovech důchodců, ani v domovech se zvláštním režimem pro lidi s demencí či Alzheimerovu chorobou.

Je-li nějaká alternativa domovů pro seniory, pak je to domácí zdravotní péče, ve které by měli hrát roli odborníci. Jak ale uvádí senátorka za KDU-ČSL Šárka Jelínková, systém péče o nemocné v domácím prostředí je ve špatném stavu. „Dlouhodobé podfinancování domácí zdravotní péče je již za hranou schopnosti a dobré vůle poskytovatelů ji vůbec provozovat. Jen pro představu - Charita ČR se stará o 37 400 klientů, kteří domácí péči využívají. Bez okamžité změny systému financování domácí péče dojde k jejímu kolapsu a desetitisíce lidí zůstanou bez dostupné zdravotní péče,“ uvádí 1. místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková.

Nedostatek míst v domovech pro seniory a přetížení organizací, které by domácí zdravotní péči zajišťovaly, nejvíce pociťují blízcí nemocných seniorů. Ti se o ně mnohdy starají na úkor vlastní rodiny a finanční jistoty. „O babičku jsme se s rodiči starali téměř 5 let. Její stav se stále zhoršoval a vyžadovala dohled 24 hodin denně. Situace se stala natolik neúnosnou, že maminka musela odejít z práce, aby se péči mohla věnovat na 100 procent. Žádost jsme podali do více než deseti domovů se zvláštním režimem, ale kladné odpovědi jsme se dočkali až po 3 letech. Jako rodina jsme byli naprosto vyčerpáni,“ tvrdí studentka Františka z Olomoucka.

Pokud chceme zabránit kolapsu domácí péče a totálnímu přeplnění domovů pro seniory, musíme podniknout rázné kroky. „Prvním krokem je zvýšit ohodnocení zdravotních sester a pečovatelek, které své povolání berou nadmíru vážně a mnohdy jim hrozí syndrom vyhoření z přepracování. Za druhé, je potřeba nastavit smířlivější politiku pro seniory, kteří chtějí zůstat doma se svými blízkými. A za třetí, přesvědčíme vládu, aby na péči o seniory přidala větší částku financí. Ostatně loni vláda přidala půl miliardy díky našemu nátlaku,“ uvádí věc na pravou míru senátorka Šárka Jelínková. „Jak se říká, kde je vůle, tam je cesta. A ta vůle u lidovců rozhodně je,“ uzavírá lékař a poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský.
Comments