Přednáška "Aktuální problémy EU - Je EU ve slepé uličce?"

přidáno: 25. 11. 2012 20:23, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice
se koná 4.12. 2012 od 11 hod.  v Kulturním klubu Horká vana, Česká 7. 

Přednáší prorektor VŠERS Ing. Jiří Dušek. 

Kromě vnitřních problémů čelí Evropská unie také výzvám globalizace, které s sebou nesou výrazný tlak na její flexibilitu, konkurenceschopnost a akceschopnost. Snaha o vyšší konkurenceschopnost vyvolává tlak na další rozšiřování, protože nové členské státy často představují budoucí ekonomický potenciál a impuls pro rozvoj ekonomické aktivity v celé EU. Zároveň však rozšíření zvyšuje rizika a tlaky na institucionální reformu EU, které z rozšiřování o další (méně vyspělé) státy vyplývají.

Výsledkem souhry všech těchto okolností vzniká situace, ve které musí Evropská unie pružně a rychle reagovat na mnoho podnětů zároveň. Jednotlivé výzvy se vzájemně prolínají a jedna s druhou souvisejí. Odpovědí na ně je mnoho a představy o nich se často značně liší mezi jednotlivými státy Evropy, což je vidět na postoji ČR například v problematice bankovní unie. Na počátku 21. století se tak často hovoří o krizi evropské integrace, která souvisí s její nízkou schopností najít rychlé a „správné“ odpovědi na všechny aktuální problémy. Tyto aktuální problémy lze rozdělit do následujících pěti oblastí:

1.       Složitá a nepřehledná legislativa, institucionální reformy, tzv. Evropská ústava a Lisabonská smlouva,

2.       Různé představy o budoucnosti Evropské unie,

3.       Obavy z dalšího rozšiřování Evropské unie

4.       Udržitelnost sociálně-ekonomického modelu Evropské unie v době globalizace.

5.       Krize Eurozóny a zadluženost států EU.

Comments