Projekt Senzační senioři (SENSEN)


Nový projekt Nadace CHARTY 77/Konto bariéry „Senzační senioři“ (SENSEN)" je určen našim spoluobčanům, kteří překročili střední věk a přitom chtějí žít aktivní a plnohodnotný život.  SENSEN se stane jejich spojencem se stejným důrazem, jako to dokázalo před 20 lety Konto BARIÉRY pro lidi se zdravotním postižením.


O projektu

Již téměř půl roku pracovní skupina v Nadaci Charty 77, obklopená skvělými odborníky, dává hlavy dohromady, jak přijít s co nejzajímavějšími náměty pro „senzační seniory“ v České republice (tak jsme ty, na které míříme, nazvali). Chceme, aby projekt SENSEN vzbudil velký zájem cílové skupiny a aby zaujal a upoutal také ostatní skupiny společnosti, které lépe pochopí, jak velký nárůst počtu seniorů změní i jejich život.
Navazujeme na všechno, co se nadaci podařilo. Opíráme se o osvědčené postupy, využíváme zkušenosti, které jsme v charitativní práci získali, renomé, které nadace v neziskovém sektoru, ale i ve společnosti má. Troufnu si tvrdit, že Nadace Charty 77 se svými dvacetiletými zkušenostmi s organizováním úspěšné charity má dostatek sil na nový druh aktivity. Přála bych si, aby projekt SENSEN dosáhl v blízké budoucnosti věhlasu Konta BARIÉRY.
Demografické údaje jsou neúprosné. Říkají, že za několik desítek let bude v České republice téměř jedna třetina obyvatelstva v seniorském věku. Budou to v naprosté většině jiní senioři, než jak si je dnes běžně představujeme. Senioři aktivní, dožívající se v dobré zdravotní kondici vysokého věku, senioři, kteří nechtějí být odstaveni na vedlejší kolej.
Jak se dnes vůbec díváme na slovo senior a jaká věková skupina do něj patří? Já sama si myslím, že všechny pokusy o stanovení této věkové kategorie pohořely. Je to 55+, 60+, 65+ ?? Ne ne. Dobře si pamatuji, že v dobách našeho mládí jsme se dívali na šedesátiletého člověka jako na kmeta. Co se tedy změnilo? Medicína pokročila, rychle měníme životní styl, jíme zdravěji, sportujeme a tak, pokud jsme zdraví, necítíme se vůbec staří. Naopak, hodně toho víme, a protože žijeme v „informační společnosti“, chceme to, co máme v hlavách – naše znalosti a zkušenosti, předávat dál. A tam je možná někdy kámen úrazu. Zdá se nám, že o to často není zájem. Copak my ve velkých městech, my nalezneme možnost pro své uplatnění snadněji, co ale aktivní a senzační senior v Rychnově nad Kněžnou, ve Veselí nad Vltavou, v Jáchymově?

O co usilujeme

Náš projekt naopak na zkušenosti, znalosti a aktivitu seniorů sází, chceme, aby z nich prostřednictvím našich projektů (Národní kronika, Druhý život dětské knihy…) měli užitek i ostatní. Chceme tak nejen obohatit činnost seniorských sdružení i jednotlivců, podpořit jejich vlastní nápady, ale zároveň objektivně pomoci seniorům uplatňovat jejich autoritu a důstojnost, které se opírají nejen o věk, ale především o lidské a občanské kvality. Projektem SENSEN oslovujeme lidi, jimž není lhostejný život se všemi jeho problémy, otevřenými otázkami a velkými, nejen soukromými tématy. S takovými se chceme spojovat ve snaze bourat staré a mnohdy pevné bariéry a překonávat stereotypy. Zároveň se chceme vážně a dlouhodobě angažovat v úsilí o překonávání mezigeneračních překážek a pomocí tohoto projektu čelit i narůstajícím nedorozuměním, nepochopením a mýtům ve vztazích mezi seniory a zbytkem společnosti. A určitě v neposlední řadě si přejeme, aby se projekt SENSEN stal účinným nástrojem proti vážnému a bolestivému problému zralého věku – osamění.
A čeho chceme dosáhnout

Jsem ráda, že nadace se odhodlala k novému kroku. Nemáme malé cíle. Chceme hrát významnou roli v podpoře aktivního, plnohodnotného života seniorů v celé republice, chceme jí udávat směr. Věřím, že program, který nabídneme, najde mnoho příznivců připravených a odhodlaných žít svůj život dobře a smysluplně. Takové hledáme. Chceme se stát vašimi spojenci, přicházet se zajímavými náměty, chceme zpestřit váš život. Připojte se k nám.

Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77
Comments