Senior Liga Pétangue (SLiP)

Od května do konce září se scházíme, abychom si společně zahráli Pétangue. Dokonce jsme to honosně nazvali  Senior liga Pétangue (SLiP) pro starší a zdravotně postižené občany. 
Inspirovali jsme se Ligou Pétangue pro seniory na www.lpps.cz, kterou uspořádalo sdružení Pétangue pro Vás (www.petanque-pro-vas.com).

Kdy a kde se hraje?

Chceme využívat veřejné prostory vhodné pro pétanque zejména ve Stromovce, ale družstva si mohou najít "hřiště" i kdekoli jinde, s důrazem abychom nepoškozovali práva majitelů! 
V letošním 1. ročníku se bude základní část odehrávat převážně v parku ve Stromovce a následně v Beach areálu Stromovka. 

Datum finále je již známo, 27.9.2014 

Setkání  budou probíhat převážně ve čtvrtek  

- sobota 26.9. 2015 finále

Průběžné výsledky


Kdo se může přihlásit?

Soutěž není omezená věkem směrem nahoru. Spodní věková hranice je 50 let nebo 18 let u zdravotně postižených. 
Hrát mohou pouze nelicencovaní hráči. Soutěž jeurčena pro seniory z Českých Budějovic, ale rádi uvítáme i přespolní.

Kolik členů má družstvo? Musí hrát stále titíž hráči?
Každé družstvo může mít na soupisce minimálně 3 a maximálně 6 hráčů. Ke každému utkání musí nastoupit 2 hráči, kteří budou hrát  dva zápasy dvojic (podrobnosti dále). 

Jak se bude hrát?

Budeme hrát systémem každý s každým (družstva). Podle časových možností se pokusíme o 2 vzájemná utkání. Do tabulky se pak počítají výhry, tedy zápas končí 2 – 0 nebo 1 – 1. Je na týmu, aby ve vlastním zájmu absolvovalo všechna utkání. Vyhraje tým, který ze všech zápasů získá nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů dvou nebo více týmů rozhoduje výsledek vzájemného utkání nebo se musí sehrát jeden nový zápas. Všechny zápasy se budou hrát do 13-ti bodů bez časového limitu.

Jaké je zápisné?

Zápisné je 200,-Kč za celý tým. 

Zápisné bude beze zbytku použito na odměny pro vítěze

Jak se můžeme přihlásit?
Přihlásit se bude možno mailem: klub.aktiv@gmail.com 

nebo pomocí

 internetové přihlášky zde


Další informace a kontakt

PaedDr František Batysta
tel. 777 048 879

Pétangue v Stromovce 24.7.


Petangue ve Stromovce 10.7

  

Klub Aktiv Petangue ve Stromovce


Pétangue Hluboká 24.6.