Turistický klubu Aktiv


Pěší turistika Klubu Aktiv 

Každý rok připravujeme pro milovníky aktivního pohybu v přírodě  celodenní pěší turistické výlety. Od dubna do října budeme navštěvujeme známá i méně známá místa Jižních Čech a Šumavy tam, kam se dá dojet převážně vlakem. Některé túry jsou snadné, jiné o něco náročnější, ale průměrně zdatný turista je bez  bez problémů zvládne. Jedná se o celodenní výlety v pohodovém vycházkovém tempu. Délka túr je většinou od 12 do 16 km, převýšení do cca 500 m, obtížnost je dána převýšením a členitostí terénu. Vždy asi týden před uskutečněním akce je k dispozici podrobný popis dané túry, který doporučujeme pečlivě přečíst, nahlédnout do mapy a případně se dotázat. Připomínáme, že účast je vždy na vlastní nebezpečí. Chodit budeme ve středu nebo v sobotu. Budeme navštěvovat zajímavá místa Jižních Čech v dobré partě lidí se zájmem aktivně trávit volný čas v přírodě. Dopravním prostředkem nám budou vlaky ČD a GW Train Regio a. s. Uvedené termíny jsou orientační. V případě nepředvídatelných okolnosti (nepřízeň počasí a její důsledky, kolize termínů apod.) může být termín či cíl změněn.

Podrobné informace budou zaslány e-mailem vždy asi týden před uskutečněním plánovaného výletu.

Jana Roglová
vedoucí 
Turistického klubu Aktiv

Registrujte si laskavě zasílání aktuálních informací o turistických výletech Turistického klubu Aktiv. 

Pro rok 2020 připravujeme výlety v těchto termínech (případě nepředvídatelných okolností může být kterýkoliv termín změněn):

                Sobota 28. 3.

                Středa 15. 4.

                Sobota 16. 5.

                Středa 3. 6.

                Sobota 5. 9.

                Středa 23. 9.

                Sobota 10. 10.

                Středa 21. 10.


 

Navštívíme tato zajímavá místa Jihočeského kraje:

 

Zelendárky – z Protivína, 12 – 16 km (dle zvolené trasy)

Stezka vede krajinou severovýchodního okolí Protivína v prostoru mezi Protivínem, Novou Vsí u Protivína a Těšínovem. Stezka je zaměřená všeobecně vlastivědně a seznamuje s přírodními, technickými a historickými pamětihodnostmi krajinářsky zajímavého okolí Protivína. Stejný název jako naučná stezka má i přírodní památka Zelendárky, která chrání soustavu deseti rybníků, počínající Skopcem u osady Medenice a končící rybníkem Zukáčkem u Podkrčí.


Kleť – ze Zlaté Koruny do Holubova, cca 12 km

Turisty oblíbený vrchol Blanského lesa Kleť na Českokrumlovsku má na kamenné rozhledně nové lákadlo a zajímavost. Majitel Ladislav Faktor se rozhodl, že tam u příležitosti listopadového výročí 30 let od sametové revoluce nechá umístit bronzový zvon. Slavnostní odhalení se uskutečnilo ve středu 13. listopadu 2019.

 

Rozhledna Haniperk na Svobodné hoře – z Vodňan do Bavorova, cca 13 km

Na vrcholu Svobodné hory východně od Bavorova byla postavena nová rozhledna. Jedná se o celodřevěnou stavbu podle projektu Jiřího Ondřicha. Celková výška rozhledny je 25 metrů, ale vyhlídková plošina je ve výšce 21 metrů.

  

Čkyně - hradiště Věnec – Lčovice - Čkyně, cca 13 km 

Opevněné hradiště bylo vybudováno pravděpodobně v pozdní době halštatské až časné laténské. Z těchto období, z 6. - 5. století př n. l., pochází většina nálezů (keramika, žernov a také část bronzového opasku). Od okrouhlého tvaru kamenného opevnění je zřejmě odvozen i název místa - Věnec.

 

Bohumilice – Mářský vrch - Sv. Máří – Vimperk, cca 15 km

Rozsáhlé balvanové moře na Mářském vrchu spadá z vrcholu dolů v délce 150 metrů, široké je 40 metrů. Vzniklo ve čtvrtohorách mrazovým zvětráváním - tehdy došlo k rozpukání porfyrové žíly uložené v okolních pararulách. Největší kusy balvanů jsou velké až 4 metry.

Rozhledna: Zvláštní spojení dvou stavebních slohů - k rotundě - kapli sv. Václava - je přistavěna hranatá věž s vyhlídkovým ochozem. Kaple byla dostavěna a vysvěcena v roce 1936. Do výšky věže (12 metrů) už dorostly okolní stromy, a proto výhled z ní je zúžen v podstatě jen na krajinu kolem Vimperka. Rozhledna je volně přístupná.

 

Mehelník – z Písku, cca 16 km

Velký Mehelník s nadmořskou výškou 633 m je nejvyšší vrch Píseckých hor. Nachází se asi 6 km jihovýchodně od Písku. Z vlastního zalesněného vrcholku není rozhled, ale nachází se zde větší množství žulových balvanů, mezi nimiž vyniká velký plochý kámen zvaný Loupežnický stůl.

               

Mirotice a hradiště Hrad u Čimelic – ze Smetanovy Lhoty do Čimelic, cca 15 km

Město Mirotice se nachází v malebné jihočeské krajině, kterou snad nejvíce proslavil zdejší rodák - Mikoláš Aleš. Bohatá historie Miroticka se snoubí s množstvím přírodních i kulturních památek.

Na vrcholu Hrad nedaleko obce Boudy se nachází halštatsko-laténského hradiště z poloviny 1. tisíciletí před. n. l. Jedná se o jedno z nejlépe dokumentovaných hradišť své doby v Čechách. Pravděpodobně se jednalo o centrální místo, na němž se setkávala okolní komunita za účelem směny zboží či provádění náboženských rituálů, příp. hradiště sloužilo jako útočiště v době nebezpečí.

               

Kubova Huť – Arnoštka – Korkusova Huť – Klášterec – Klášterský viadukt – Vimperk, cca 12 km

Asi 2 km jihozápadně od Vimperka můžete navštívit technickou památku Klášterský viadukt. Most tyčící se nad Arnoštským potokem tvoří čtyři oblouky a otevřen byl v roce 1900. V letech 2003 a 2004 proběhla jeho rekonstrukce.

 

 

 

 

 

Comments