Virtuální U3V‎ > ‎

Zimní semestr 2018

České dějiny a jejich souvislosti II.


Na další cyklus přednášek pro seniory v Jihočeské vědecké knihovně se můžete hlásit na email: virtualni.u3v@gmail.com.

Přednášky  "Virtuální Univerzity třetího věku" ( dále VU3V)  probíhají v hudebním sále 1. patra
Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, České Budějovice (odkaz na mapu) od 2. 10. 2018.

V  zimním semestru zahajujeme 2. kurzy:

Od  9:00 hod. zveme všechny zájemce o umění vrcholné italské renesance v podobě studia kurzu

"Život a dílo Michelangela Buonarroti." 

2.10.

Umělcovo mládí, školení a rané dílo

16.10.

Nejslavnější socha na světě a sochařovo dílo po roce 1500

30.10.

Náhrobek papeže Julia II. della Rovere

13.11.

Malby v Sixtínské kapli

28.11.

Nová sakristie

11.12.

Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace


Pro ty z Vás, kteří už tento kurz studovali a ty z Vás, kteří preferujete barokní umění, nabízíme ve stejný den od 11,00 hod. zahájení nového kurzu s názvem

"Klenoty barokního sochařství
v českých zemích.

Tento cyklus přednášek obsahuje: 

2.10.

Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská galerie all´antica a barokní Řím  

16.10.

Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) - proměny přírody v umění  

30.10.

Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě (1710-1711) - skvostné pomníky barokní slávy svatých

13.11.

Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze (1714-1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla

28.11.

Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem

11.12.

Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových zjevení

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta 

Česká zemědělská univerzita v Praze


Kurzovné je 420,- Kč 
Informace a přihlášky u vedoucí Konzultačního střediska 

Mgr. Milan Sudický, tel.: 724  939 893 
virtualni.u3v(zavináč)gmail.com