Akademie zdraví‎ > ‎

5. Akademie zdraví

Nemocnice České Budějovice, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Klub Aktiv

vás zvou na 5. přednáškový cyklus

AKADEMIE ZDRAVÍ S VZP

ZDRAVÉ TĚLO, ZDRAVÁ MYSL, ŠŤASTNÝ ŽIVOT

VSTUP ​​VOLNÝ ​! Od října do prosince  2018 proběhnou přednášky z oblasti péče o zdraví na téma nejrozšířenějších nemocí a zdravotní prevence.
Získáte ucelený souhrn informací jak pečovat o své zdraví a předcházet nemocem.
Po přednášce bude prostor pro Vaše dotazy. ​
Navíc máme pro vás připravenou znalostní soutěž o věcné ceny, které věnovala VZP.​ 
Poznamenejte si do kalendáře a přijďte si upevnit své zdraví - nikdo jiný to za vás neudělá. 

Místo konání: 
Jihočeské vědecká knihovna, Lidická 1, České Budějovic
​e (u balvanu). ​


​Přednášky budou probíhat v pondělí 
 od 14 do 15,30 hod. v přednáškovém sále. 

Termíny
​ a témata přednášek ​
:

8. 10. 2018 Prevence cévní mozkové příhody 

Přednášku zajistí CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Přednášející - Mgr. Vladislava Mikšová a Mgr. Bc. Petra Křižková
Obsah přednášky: 
Ergoterapie a její význam pro osoby po získaném poškození mozku
Posláním spolku je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany,
kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.
Zaměřuje se především na obnovu a rozvíjení ztracených nebo poškozených schopností a dovedností
a také na posílení samostatnosti klientů při řešení běžných denních problémů.

Cílem přednášek je osvětová a podpůrná činnost ve prospěch lidí po poranění mozku a pečujících rodinných příslušníků
o jednotlivých aspektech života po poranění mozku a možnostech terapie nebo rehabilitace.

12.11. 2018 Bolesti nohou - cévní problémy, varixy, žilní nedostatečnost 
Přednášející: MUDr. Jakub Pešek
z Chirurgického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

Žádnou bolest bychom neměli zanedbávat, o to víc, když se jedná o bolest nohou.
Lidé mají tendenci tuto bolest nebrat na vědomí. Myslí si, že nemůže jít o nic vážného.


10.12. 2018 Co můžeme udělat pro správné užívání léčiv

Přednášející: PharmDr. Jan Dvořák, klinický farmaceut
z Ústavní lékárny Nemocnice České Budějovice, a.s.

Obsah přednášky:
  • co je to compliance 
  • jak vytěžit z užívaných léčiv maximum
  • informace k léčivům 
  • technické záludnosti při užívání léčiv 
  • recept a e-recept, možnosti zacházení s e-receptem.
    

VSTUP VOLNÝ

Informace: klub.aktiv@gmail.com, 

tel.:  799 506 453