Kurz Finanční gramotnosti

Datum přidání: Feb 15, 2013 10:7:19 AM

Ve spolupráci se společností Elpida, o.p.s. nabízíme Kurz finanční gramotnosti pro seniory. Prakticky zaměřený kurz na bezpečí vašich osobních financí v každodenním životě se bude konat

v KK Horká vana, Česká 7, České Budějovice vždy v pondělí od 9,30 do 11,00 hod.

Zahájen bude v pondělí 4.3. 2013 a poslední pátá lekce bude v pondělí 8. dubna 2013.

Obsah kurzu:

  • Na co mám jako spotřebitel právo a jak jsem chráněn.

  • Praktická dílna sestavení smlouvy a porovnání dvou produktů.

  • Právní minimum pro každodenní život.

  • Ochrana před nevýhodnou smlouvou podomního obchodníka.

  • Rozlišení finančních institucí. Co jsou banky, záložny, pojišťovny, investiční společnosti a fondy.

  • Co je to úvěr a jak výhodné či nevýhodné jsou vklady. Odpovědné rozhodování.

  • Pomoc v hmotné nouzi. Kdo má nárok na příspěvek, kde a jak žádat.

  • Spíše spořit nebo spíše neutrácet? A není to totéž?

  • Dynamika oběživa a mnoho dalších témat k Vaší diskusi.

V kurzu je pro členy klubu Aktiv 14 míst.

Přihlásit se do kurzu můžete e-mailem na adrese klub.aktiv@gmail.com

Více informací na tel. 381 302053 , 777 048 879.

Rozvoj naší finanční gramotnosti znamená zlepšení kvality našeho života.

Zdraví Vás a zdraví přeje

František Batysta