Pozvánka na přednášku Kladný přístup k životu 21.3.

Datum přidání: Mar 20, 2019 5:42:57 AM

Zejména ve starší populaci převládají pesimismus a negativní nálady. Optimismus a pesimismus je však naučitelný a náš mozek můžeme i ve vysokém věku stále cvičit. Znáte tu náladu, kdy máte pocit, že se nic nedaří, naše okolí nás zahrnuje negativními zprávami a vy marně hledáte cestu z toho ven?

Smyslem přednášky je shrnout přínosy kladného přístupu k životu a důvody proč lidé spíše propadají špatným zprávám a dále předat metody tréninku optimistického životního stylu.

Senioři si odnášejí konkrétní postupy, jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost.

Hlavní body přednášky

  • Opravdu žijeme v příznivé době a podle jakých měřítek to můžeme tvrdit?

  • Mohu nacházet „drobné radosti“ i v těch nejtěžších životních situacích?

  • Jaký vliv mají špatné zprávy na naše myšlení?

  • Jak pomáhá nástroj zvaný lístek vděčnosti?

  • Jak lze změnit naše vnímání okolností?

  • Jak mohu kolem sebe šířit pozitivní náladu?

  • Co je osobní hrdinství a proč ho všichni potřebujeme?