Pozvánka na Sportovní hry v Kaplici 28.6.

Datum přidání: Jun 07, 2017 6:49:20 PM

Zveme Vás 28. června na 2. ročník

Sportovní seniorské hry Kaplice

pořádané Městem Kaplice, Spolupořadatelé:

Spolek aktivních seniorů v Kaplici, Krajská rada seniorů v Českých Budějovicích, KIC Kaplice, Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

Místo konání: atletický stadion při ZŠ Školní Kaplice

Propozice

Časový rozvrh:

- 9:00 – 9:30 Prezentace

- 9:30 Slavnostní zahájení her, slib závodníků a rozhodčích

- 9:45 Zahájení soutěží

- 13:30 Vyhlášení výsledků

- 14:00 Ukončení her

Technické zabezpečení: Studenti Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice, KIC Kaplice

Kategorie: I. senioři a seniorky 55–60

II. senioři a seniorky 61–65

III. senioři a seniorky 66–70

IV. senioři a seniorky 71 a více

Soutěže a disciplíny:

 1. Pétanque – samostatná soutěž 4člených družstev – počet mužů a žen není určen

 2. 4boj 4členných smíšených družstev (2 muži, 2 ženy) v disciplínách Nordic walking, hod do dálky, hod na koš, štafetový závod 4 x 100 m

 3. Soutěž jednotlivců – disciplín Nordic walking, hod do dálky a hod na koš se mohou zúčastnit i jednotlivci, kteří nebudou členy družstva

Jak se bude závodit?

- Petanque

o Soutěž 4členných smíšených družstev (počet mužů a žen je libovolný)

o Přesná pravidla a systém soutěže budou určeny na základě počtu přihlášených družstev

- Nordic walking

o Soutěž jednotlivců započítaná i do soutěže družstev

o Ženy 800 m

o Muži 800 m

o Hromadný start, rozhoduje pořadí v cíli

- Hod do dálky

o Soutěž jednotlivců započítaná i do soutěže družstev

o Ženy kriketovým míčkem

o Muži granátem

o 3 pokusy, počítá se nejlepší

- Hod na koš

o Soutěž jednotlivců započítaná i do soutěže družstev

o Hod na koš z čáry trestného hodu

o 5 hodů na přesnost a na čas

- Štafetový závod na 4 x 100 m

o Soutěž 4členných smíšených (2 muži, 2 ženy) družstev

Hodnocení:

 1. Pétanque:

  • V každé věkové kategorii budou vyhlášena 3 nejúspěšnější družstva a jejich členové budou odměněni diplomem a medailí

 2. 4boj 4členných smíšených družstev:

  • Do celkového výsledku družstva budou započítána umístění jednotlivých členů družstva ve své kategorii ze soutěží jednotlivců + umístění ze štafetového závodu

  • Zvítězí družstvo, které dosáhne nejnižšího součtu umístění v jednotlivých disciplínách

  1. Soutěž jednotlivců: v každé kategorii, v každé disciplíně budou vyhlášeni 3 nejúspěšnější závodníci a budou odměněni diplomem a medailí.

Důležitá upozornění:

- Účastníci si přivezou své vlastní hole na Nordic walking a každé družstvo 1 sadu na pétanque.

- Za zdravotní způsobilost a pojištění zodpovídá každý účastník osobně

- Šatny na převlečení, toalety a občerstvení budou pro účastníky zajištěny

- Časový harmonogram soutěží bude vytvořen na základě počtu přihlášených účastníků her

- Řádně vyplněné a včas zaslané přihlášky mohou výrazně přispět k včasnému zahájení a hladkému průběhu soutěží!!!

Přihlášky: ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ do 16. 6. 2017 na adresu – papst@seznam.cz

Poznámka: případné dotazy na kontaktech:

PaedDr. Jitka Papežová – tel.: 722 561 206, mail: papst@seznam.cz

Mgr. Libor Lukš – tel.: 739 022 480, mail: mistostarosta@mestokaplice.cz