Shromáždění členů klubu Aktiv -

Datum přidání: Nov 23, 2011 5:8:21 AM

Program shromáždění:

  1. Zahájení – Mgr. Hlavatý

  2. Návrh a schválení mandátové komise – Mgr. Hlavatý

  3. Zpráva o činnosti klubu – Mgr. Nollová

  4. Zpráva zástupce VŠERS

  5. Zpráva revizní komise – J. Tobková

  6. Návrh další činnosti klubu – Mgr. Nollová

  7. Doplňující volby do rady klubu – Mgr. Hlavatý

  8. Rozprava

  9. Závěr

Na 8.12.2011 svolává Rada klubu shromáždění členů, které se koná v Kulturním klubu Horká vana, Česká 222. Prezence je od 9,30 hod, zahájení jednání od 10 hod. Na programu jsou zprávy o činnosti klubu a jeho další směřování.

Odkaz na mapu místa konání