Filmový klub Aktiv                                                

O FILMOVÉM KLUBU

FILMOVÝ KLUB AKTIV (dále jen FKA) realizuje od roku 2015 seniorský spolek Klub Aktiv s cílem nabídnou široké veřejnosti a zejména starším občanům kvalitní filmovou produkci. Chceme rozvíjet vnímání kulturních hodnot filmového umění. Nejedená se pouze o projekce filmů. Pro diváky připravujeme také besedy a diskuse o filmovém umění. V minulých letech jsme si ověřili, že návštěva filmu má pro nás - seniory význam nejen kulturní, ale také sociální. Před nebo spíše po představení si spolu zajdeme na kávu a vzájemně si sdělíme své nové zážitky.

Projekt chce divákům rozšířit kulturní vnímání české a zahraniční kinematografie v historických a tvůrčích souvislostech. Snažíme se, aby projekci předcházela beseda o filmu nebo komentovaný úvodník s filmovými tvůrci, s představiteli filmových rolí nebo členy filmového štábu. Mimo jiné projekt bude aktivizovat seniory, které se z důvodu zdravotních či sociálních nemohou zapojovat do jiných společenských aktivit (např. sport, tanec, turistika apod.). 

Projekt FKA je neziskový. Všechen příjem za prodané vstupenky připadne společnosti Cinestar. 

JAK SE STÁT ČLENEM FKA?

Členem FKA se může stát každý občan bez ohledu na věk, který souhlasí s podmínkami členství a uhradí roční členský poplatek. Abychom pokryli náklady spojené s organizací FKA jako jsou propagace a náklady spojené s besedami filmových tvůrců a hostů, jsou členům filmového klubu vystaveny průkazky FKA, za kterou zaplatí 100,- Kč.

Roční členský příspěvek FKA je 100,- Kč. 


Průkazku člena FKA nebo roční členský poplatek můžete získat v sídle spolku Klub Aktiv, Jirsíkova 243/2, ČB

úterý od 10 do 12 hod. nebo v Cinestaru Centrum IGY 1. hod. před začátkem  představení FKA. 

Informace vám podá paní Bohumila Klíčová nebo 

Jana Hartvichová tel.: 799 503 499, email: klubaktiv@gmail.com

KDY A KDE SE PROMÍTÁ

Projekce probíhají v multikině Cinestar Centrum IGY zpravidla  druhou a poslední středu v  měsíci 

od 14,30 hod.  V roce 2023 budeme  promítat celkem 20 filmů. 

Cena sníženého vstupného pro členy FKA je 90,- Kč 

Kdo se u pokladny kina neprokáže členskou průkazkou FKA bude platit základní nesnížené vstupné.

FILMY V KLUBU V ROCE 2023

Filmový klub Aktiv Filmy 2023