Pozvánka na kondiční vycházku
v pondělí 23. ledna 2023

Rudolfov, Rudolfov Hlincohorská - Dubičné - Dlouhý vrch (551 m.n.m.) - Dobrá Voda u Českých Budějovic


Vzhledem k předpovědi počasí (po ránu má být mrazivo) a převýšení, které budeme překonávat, navrhuji krátkou trasu 3,7 km a poněkud pozdější odjezd.

Protože budeme překonávat na úseku asi 1300 m převýšení 100 m a ve vrcholové části půjdeme cestičkou, která pravděpodobně bude zasněžená, tak předpokládám že nám to do cíle bude trvat minimálně 1 a půl hodiny. Ale dopravní obslužnost v cíli cesty máme víc než příznivou, takže cesta "do tepla domova" bude pohodlná a rychlá ...

Schéma trasy:  https://mapy.cz/s/pusataguka   

K dopravě na začátek naší procházky využijeme autobus MHD č. 1, který před Rudolfovem odbočí "Na Ameriku" ...

Vyjíždí z Haklových Dvorů, projíždí městem: U Zelené ratolesti (9:07), Senovážné náměstí - pošta (9:11), Nádraží (9:15) ... 

Vystoupíme na zastávce Rudolfov, Hlincodvorská v 9:28.

Odtud se vydáme k obci Dubičné po místní komunikaci, ale přes údolí je po levé straně nově vybudovaný chodník.

Na začátku obce odbočíme vlevo do první ulice a vystoupáme k silnici spojující obec Dubičné s Malým Dubičným. Po této silnici půjdeme ale jen krátce.

Jakmile se dostaneme ke hřbetnici, vydáme se po cestě odbočující k jihu a vystoupáme až k vrcholu Dlouhého vrchu (551 m n.m.). 

To je hlavní cíl naší vycházky. Budeme-li mít štěstí na počasí, užijeme si překrásný výhled na naše město a jeho okolí.

Samozřejmě, že vrcholy tohoto typu využili naši zeměměřiči k vybudování Československé státní trigonometrické sítě (od roku 1993 "České ...").

Povím Vám něco o trigonometrických bodech.

Až se pokocháme krásou Českobudějovicka, budeme už jen pomalu sestupovat k Dobré Vodě.

Z "Dobrá Voda u ČB - točna" nám odjíždí každou půlhodinu autobus MHD č. 6 (předpokládám, že stihneme odjezd v 11:01, pokud ne, tak následují půlhodinové intervaly 11:31, 12:01, atd.).

Vzhledem k charakteru trasy a předpokládanému zimnímu počasí doporučuji pořádné boty (do sněhu) a teplé oblečení 

(nahoře v podstatě stále fouká vítr, vždyť je to oblíbené místo pro bezmotorové létání ...).


Těším se na Vás, na všechny.

Váš

Karel Hes