Pozvánka na vycházku z Plástovic přes Pašice do Zlivi 15. 5.

Vážení a milí příznivci pondělních dopoledních vycházek.

Zvu Vás na jarní vycházku v PO 15.5.2023: 

Z Plástovic - kolem rybníka Volešek - přes Pašice - do Zlivi.

Náhled

https://mapy.cz/s/jenulubapa

sděluje  délku  6,5 kmdobu chůze asi  1 a 3/4 hodiny,  a že  půjdeme po rovině ...

Zdejší názvosloví nám napovídá, že se projdeme vesnicemi s významně zachovalou vesnickou lidovou architekturou  

a také, že  do těchto míst Karel Klostermann zasadil děj svého románu "Mlhy na Blatech" ...

Tak si tu uprostřed máje, měsíce lásky, můžeme připomenout příběh čeledína Vojty, zapáleného vůlí vymanit se z chudoby, a bohaté selské dcery Apolenky, která devět let trpělivě čeká, než Vojta dosáhne odpovídajícího postavení baštýře v knížecích službách ...

Sejdeme se na autobusovém nádraží v Mercury.  

Autobus  ČSAD AUTOBUSY ČB, a.s.,  linky č. 380710 (České Budějovice - Vodňany - Strakonice)  odjíždí  z nástupiště č. 24  v 8:15. 

Koupíme si jízdenku do:   Sedlec, Plástovice, rozcestí ... (20 km, už leží mimo pásmo IDOS JčK).

Kdo by chtěl přistoupit cestou, tak ... pouze U Zelené ratolesti v 8:23 ...

Vystoupíme na rozcestí u Plástovic v 8:42.

Projdeme Plástovice a vydáme se kolem rybníka Volešek po krásné místní silničce do Pašic. V obou vesnicích se nacházejí zajímavé příklady staveb tzv. selského baroka. 

Z Pašic půjdeme nejprve po bohužel nepříliš pěkné cestě k silnici 3. třídy, ta nás pak přivede do Zlivi.

Spěšný vlak Českých drah č. 1989  (Písek - České Budějovice)  odjíždí z nádraží ve Zlivi v 11:15 ... (příjezd do ČB v 11:29).

Na projití celé trasy (6,5 km) máme dvě a půl hodiny čistého času ...

Přesto doporučuji každému z nás zakoupení jízdenky na uvedený spoj ČD předem, buď v pokladně Hlavního nádraží, nebo přes internet. Předejdeme tím časovému stresu v závěru.


Těším se.

Váš 

Karel Hes