Pozvánka na vycházku z Jamného do Boršova nad Vltavou úterý 13.6.


Vážení přátelé,

pan Karel Hes má v pondělí pracovní povinnosti,  tak jsme naplánovali úterní vycházku podél Vltavy. 

Z autobusového nádraží nástupiště č. 25 pojedeme v 9,55 hod. s příjezdem do Jamného v 10,27 hod.


Za obcí půjdeme k Vltavě a dál budeme pokračovat malebným údolím Vltavy až do Boršova.

Cestou si můžeme udělat menší odbočku k zaniklému hrádku Boršov.

A kdo bude chtít fotit, bude mít nespočet příležitostí k zachycení zajímavých scenérií a jarní přírody.

Celková trasa výletu je 5,6 km


O Frizschově stezce více na:

https://www.ckrumlov.info/cz/trasy-124-fritschova-stezka-podel-vltavy/

Trasu si prohlédněnte na: https://mapy.cz/s/kavuveleku

K cestě do Českých Budějovic využijeme MHD, linku č. 7 z Boršova nad Vltavou.


Zve Vás 

František Batysta


FOTOGRAFIE Z VYCHÁZKY