Pozvánka na vycházku a prohlídku Eliášovy dědičné štoly
v Úsilném  pondělí  31. 7. 2023

​Vážení přátelé, 

zveme Vás na pondělní vycházku do Úsilného, kde si zájemci mohou pohlédnout dědičnou Eliášovu štolu. 

Pojedeme autobusem MHD č. 2 do Nemanic. Jednotlivé zastávky jsou: 

9:06 Senovážné nám. pošta 

9:09 Poliklinika sever

9:11 Mariánské náměstí

9:12 Družba- IGY

9:15 Budvar... a další

9:20 vystoupíme na zastávce Nemanice a vydáme se po naučné stezce Člověk a krajina do Úsilného. Viz trasa: https://mapy.cz/s/nogavumafu

K Eliášově štole dorazíme asi za 35 minut okolo 10 hod. Bude tam na nás čekat průvodce pan Radek Doležal. Zájemce o prohlídku vybaví přilbou,  pláštěnkou  a baterkou. Prohlídka trasy je dlouhá cca 350 m, dá se projít suchou nohou, asi polovinu trasy je třeba projít v předklonu, trasa je vedena po ocelových roštech - nevhodné jsou vysoké podpatky. Jedná se o zúžený prostor,  tedy nic vhodného pro klaustrofobiky. 

Za to  vaše vnoučata si mohou necelou hodinku pobytu až 15 metů pod zemí užít!  Vstupné pro účastníka 65+ a děti do 15 let je 40,- Kč ostatní 80,- Kč.   

Do štoly může jít skupina maximálně 12 osob. Proto se laskavě přihlaste pomocí online formuláře. Pokud vezmete vnoučata napište jejich počet. 

V případě, že vás bud více než 12,  vytvoříme dvě skupiny. 

Po prohlídce štoly se budete moci rozhodnout jak pokračovat. 

Celkové vzdálenost této prodloužené vycházky  je cca 6,6 kmDalší informace na webu http://www.eliasovastola.cz/cz/index.htm

Dějiny obce Úsilné, která se nachází severně jen několik kilometrů od centra Českých Budějovic, jsou výrazně spojeny s hornictvím ve zdejším tzv. rudlofovském rudním revíru. S dolováním se započalo již ve 13. století. V této oblasti byly doly dvojí. Nejdříve byly otevřeny dolu rudní - doly na stříbrnou rudu a také zlatodoly. Teprve v pozdější době a v mnohem menším rozsahu se těžilo i kvalitní černé uhlí - antracit. Po celé období však v popředí zájmu zůstávaly především rudy stříbrné. Odhaduje se, že od 16. století ze bylo vytěženo asi 50 tun stříbra. Nejvíce stříbra se získalo mezi lety 1547 a 1618. Toto sedmdesátileté období postačilo k vytěžení nejbohatších partií rudních žil. Posledním pokusem o odvodňení revíru a tím i o záchranu zdejšího dolování bylo ražení štoly od Úsilného. Vlastní ražení štoly započalo 20.7.1574, na den sv. Eliáše. Od té doby je štola pojménována podle tohoto světce. Od počátku byla tato akce podporována ze všech stran. Král dokonce vyplácel horníkům finanční podporu. Podle starých účtů na štole pracovalo trvale 90 havířů a pracovalo se ve dne v noci. Po šesti letech ražby měřila štola už 2,5 km. Práce se však neustále zpomalovala. Poté co Královská komora ukončila vyplácení finanční podpory, zastavily se práce na štole úplně. Ražení Eliášovy dědičné štoly a jejích odboček k jednotlivým dolům trvalo s přestávkami zhruba 200 let.