Pozvánka na vycházku s Karlem do Římova PO 2.10. 


Vážení a milí příznivci pondělních vycházek.

Tentokrát spolu navštívíme ...  

Poutní areál Římov.  

Náhled Naučné stezky Křížová cesta Římov ...

https://mapy.cz/s/keluresavu  

nám sděluje délku:  5,5 km,   a že cesta je i výškově dosti členitá ...     

Naučnou stezku jsem si celou prošel ... odhaduji, že půjdeme asi 2 hodiny.  

Sejdeme se v Mercury,  na autobusovém nádraží,   v 10:55. 

Autobus linky č. 320 128 9  ( Č.B. - Římov - Besednice - Soběnov ) ... odjíždí ze stanoviště č. 8   v 11:05.

Jízdenku si koupíme do  ...  Římov, Náměstí J. Gurreho.

Kdo by chtěl přistoupit cestou, tak je možné:  ČB, Geodézie ... 11:09,  ČB, U Jižní zastávky  ... 11:12,  ČB, Na Děkanských polích ... 11:16,  Roudné, zastávka ... 11:17, ...

Vystoupíme na náměstí v Římově ...  v 11:38.

Dohodli jsme se spolu, že zde využijeme otevřené restaurace "Římovská hospoda" a nejprve se naobědváme. 

Poté se vydáme k první kapličce "Loučení" a zahájíme pouť po jednotlivých zastaveních Křížové cesty. Je jich celkem 25 ...

Po návratu od "Božího hrobu" bychom navštívili Loretánskou kapli a Kostel sv. Ducha. 

S Farním úřadem mám předběžnou dohodu o komentované prohlídce ... časově si ji upřesníme s panem administrátorem ihned po vystoupení na náměstí v Římově.

Pokud se komentovaná prohlídka opravdu uskuteční, je třeba, aby po jejím skončení každý z nás počítal s poskytnutím finančního příspěvku na údržbu Poutního areálu ... obvyklá částka je 100 Kč na osobu.  

Odjezd nám plánuji v 15:35 ... autobusem č. 320 128 24  ( Besednice - ČB ), kterým se dostaneme domů bez přestupů, s příjezdem do ČB v 16:05.

Na návštěvu Poutního areálu tedy máme (včetně oběda v restauraci) ...  asi 3 a 3/4 hodiny času.  

Pevně věřím, že nás při prožívání návštěvy Poutního areálu Římov nezradí počasí ... 

Těším se ...

Váš

Karel Hes