20. 11. Pozvánka na pondělní vycházku s Karlem 

z Homolí do Šindlových Dvorů

Vážení a milí příznivci pondělních dopoledních vycházek.

Zvu Vás na další příměstskou podzimní vycházku ... 

Z Nové Homole - kolem západního okraje našeho letiště - po lesních cestách v Homolském lese - do Šindlových Dvorů.

Náhled 

https://mapy.cz/s/lajocavupe 

nám sděluje délku:  5,5 km,   odhad doby chůze: 1 a půl hodiny,   a že   nejprve na 3 a 1/2 km velmi mírně vystoupáme o 40 m, ale po překonání nejvyššího místa sestoupíme do Šindlových Dvorů o 50 m ... 

Sejdeme se v autobusu naší MHD č. 19, který vyjíždí od Nádraží (nástupiště naproti Nádraží, poblíž vyústění Lannovy třídy) ... v 8:57. 

Autobus č. 19 projíždí těmito zastávkami: U Koníčka ... 8:58,  Metropol ... 9:01,  U Soudu ... 9:02,  KOH-I-NOOR - U Vodárny ... 9:04,  Autocamping ... 9:06, ...

Vystoupíme na konečné, v zastávce Homole, Nové Homole ...  v 9:18.

Po vystoupení z autobusu přejdeme silnici a vydáme se na sever ulicí Příčná, posléze ulicí Za Humny, a zakrátko opustíme zástavbu obce. Půjdeme nejprve otevřeným terénem, poté projdeme pásem lesa, který má zřejmě za úkol vizuálně oddělit areál letiště od území obce. Cesta nás lomem "vpravo v bok" navede do směru osy vzletové a přistávací dráhy. Přiblížíme se k oplocení, zde se cesta lomí "vlevo v bok". Přijdeme k lesu, kde před opětovným lomem hlavní cesty vstoupíme na lesní pěšinu, po které přijdeme k panelové komunikaci a zarostlému zemnímu valu, který odděluje lesní pozemky od opuštěného staveniště vojenské základny rozestavěné v letech 1986 až 1989 ... Panelová komunikace pokračuje udržovanou lesní cestou s velmi pozvolným stoupáním až k nejvyššímu místu naší vycházky, kótě 458 m, Homolský les. Odtud již cesta klesá, po necelém kilometru se stáčí k severu. Kolem zahrádek a rodinných domů nás cesta přivede na hráz Šindlovského rybníka a tudy dorazíme k cíli vycházky, k zastávce autobusu naší MHD č.16: Šindlovy Dvory, Náves.

Autobus linky č. 16 ve všedních dnech dopoledne odjíždí do města jedenkrát za hodinu ... pro nás plánuji odjezd v 11:13.  Další autobus jede ve 12:13...

Autobus jede po trase: Litvínovice, ...  Autocamping ... 11:19,  KOH-I-NOOR ... 11:21,  U Soudu ... 11:23,  Metropol ... 11:24,  Senovážné náměstí - Pošta ... 11:25,  Jeronýmova ... 11:27,  Nádraží ... 11:30.

Na trasu dlouhou 5,5 km máme tedy 1 a 3/4 hodiny čistého času ... 

Věřím, že nás tentokrát počasí nezklame, a že se Vám bude tato příměstská podzimní vycházka líbit. 

Těším se ...

Váš 

Karel Hes