Pozvánka na vycházku Zbudov - Kubatův památník - Zliv.

 pondělí 5. 4. 2023

Vážení příznivci pondělních dopoledních vycházek.

Srdečně Vás zvu na velmi pohodovou vycházku 

Zbudov - Kubatův památník - Zliv.

Náhled   https://mapy.cz/s/lesodemube 

nám sděluje: délku necelých 5 km, předpokládanou dobu chůze 1 a 1/4 hodiny  a převýšení prakticky nulové (18 m).

Pokud už zvítězí jarní počasí, mohla by to být příjemná, pohodová procházka po dobré cestě podél železniční trati do Zlivi.

Sejdeme se v nově upravené hale našeho Hlavního nádraží v 8:30.

Pojedeme osobním vlakem ČD č. 8004 (České Budějovice - Strakonice)

V pokladně si zakoupíme jízdenku do Zbudova ... je to zastávka "na znamení". 

Je tu vhodné využít i možnost, koupit si též jízdenku pro cestu zpět (ze Zlivi do ČB). 

Vlak č. 8004 odjíždí v 8:42, ve Zbudově vystoupíme v 9:00.

Po vystoupení podejdeme železniční trať a  napojíme se na zeleně značenou turistickou cestu ...

Navštívíme Kubatův památník a připomeneme si historii zdejších Blat.

Potom se vydáme podél trati jihovýchodním směrem, budeme se zastavovat se u informačních tabulí. 

Bude-li dobrá viditelnost, spatříme i zde, z roviny, na jihozápadním obzoru tradiční kulisu zalesněných vrcholů lemujících naši Českobudějovickou pánev. 

Ze Zlivi nám odjíždí osobní vlak ČD č. 8009 (přijede ze Strakonic) v 10:56, do ČB dorazíme v 11:09.

Na procházku ("kochání se jarní přírodou") máme 1 a 3/4 hodiny ... se zastávkou u památníku to je "tak akorát"...

Půjdeme sice po dobré cestě, ale v otevřené krajině ... jarní Sluníčko bývá "zubaté",  je dobře si to uvědomit.

Těším se.

Váš

Karel Hes