Pozvánka na autobusový výlet do NP Šumava ST 11. 10. 

Milí přátelé, milovníci Šumavy,

na středu 11.10. se nám podařilo pro vás zajistit mimořádný autobusový zájezd podzimní Šumavou do míst, kam se běžnou dopravou nedostanete.

Je to jedna z posledních nabídek, která se již ve spolku Klub Aktiv nebude  opakovat. Během jednoho dne navštívíte celkem 8 míst s odborným průvodcem


PROGRAM ZÁJEZDU:

6:40 hod. odjezd z autobusového nádraží Mercury, linkovým autobusem,  stanoviště č. 11. 

8:15 hod. příjezd do Vimperka, přestup na malý autobus, který nás proveze  trasou, na které nám bude průvodcem pan Pecka, pracovník Národního parku Šumava. 


TRASA ŠUMAVOU: 

Start VIMPERK


2. Rokyta – informační středisko, geologická expozice a geobod, (je součástí Srní)

Z turistických zajímavostí stojí za zmínku Vchynicko–Tetovský plavební kanál, královácký dvorec Antýgl (nyní autocamping Antýgl), naučná stezka Povydří vedoucí nádherným kaňonem řeky Vydry, Hauswaldská kaple, Rokyta, Klostermannova vyhlídka na kaňon řeky Otavy, 


3. Tříjezerní slať – vrchovištní rašeliniště

Rašeliniště je pojmenované podle tří rašelinných jezírek a je nejlépe dostupné od geoparku a informačního centra NP Šumava na Rokytě.

Rašeliništěm Tříjezerní slať prochází po povalovém chodníku trasa krátké okružní naučné stezky s jedenácti zastaveními, která byla zprovozněna v roce 1979. Asi dvousetmetrová stezka vede po dřevěném chodníku vnitřkem Tříjezerní slatě.


4. Poledník – rozhledna, expozice /JEN NA PODZIM/

na rozhlednu vede 227 schodů a měří 37 metrů. Po neobvykle širokém schodišti můžete vystoupat do třech vyhlídkových pater, které slouží také jako výstavní sály. Prostřední ochoz je věnován stálé expozici o historii vojenské stanice Poledníku a tématu železné opony, na nejvyšším ochozu se dozvíte o historii vývoje lesa.


5.Březník – Luzenské údolí, hájenka

Březník je šumavská samota a bývalá hájovna nedaleko státní hranice. Toto vyhlídkové místo poskytuje úchvatný pohled do Luzenského údolí a na horu Luzný, jehož vrchol se nachází ve výšce 1373 m n.m.

Je jen málo tak zajímavých, romantických a v dnešním přetechnizovaném světě nádherně opuštěných míst – jako je Březník na Šumavě. V každé roční době, za každého počasí v něm naleznete ideální místo pro zamyšlení, rozjímání, nebo jen úplně prosté pokochání šumavskou přírodou v její nejsyrovější podobě.

Téměř na zemské hranici, při staré obchodní stezce do Bavorska (nedaleko hraničního přechodu Modrý sloup), v osamocené lokalitě uprostřed rozlehlých šumavských hvozdů, stávala hájovna a myslivna, vždy v historii obývaná českými lesníky. Po druhé světové válce zůstalo místo opuštěné na dlouhých čtyřicet let.

Březník je uváděn jako nejdeštivější místo ČR, neboť roční úhrn srážek činí průměrně 1552 mm.


6.Kvilda – informační středisko Správy NP Šumava

Nejvýše položené obci v Česku (1 065 m) daly jméno typické šumavské pláně, německy zvané gefilde. V jejich středu a zároveň na trase kašperskohorské větve solné Zlaté stezky kdysi vznikly dvě obce, Kvilda a Horská Kvilda. Zná je každý, kdo někdy navštívil prameny Vltavy nebo Jezerní slať.

OBĚD - občerstvení


7. Bučina – infopavilon NP Šumava a NP Bavorský les

Okolí Bučiny a Knížecích Plání je považováno za jednu z nejkrásnějších a nejodlehlejších partií Šumavy, bývají odtud vidět vrcholky Alp.

Bučina je dnes zaniklá osada, která však bývala nejvýše položenou osadou na celé Šumavě (1162 m). Přesto si však jedno prvenství uchovala – jedná se totiž o nejdeštivější šumavské místo, ročně tady spadne 1600 mm srážek.

Bučina (Buchwald) byla založena v druhé polovině 18. století. V roce 1910 tady stálo 37 domů a žilo zde 347 obyvatel převážně německé národnosti. Po odsunu Němců po 2. světové válce osada zanikla. Dnes zde kromě kapličky z roku 1992 najdete turistické odpočívadlo s řadou informačních tabulí a překrásným výhledem přes Knížecí Pláně na jižní část Šumavy. Při dobré viditelnosti lze odtud spatřit Alpy.


8. Knížecí Pláně – zaniklá vesnice („Historické album“)

Knížecí pláně (Fürstenhut) jsou zaniklou obcí na Šumavě. Obnovenou stavbou je zde bývalá hájovna (dnes penzion Hájenka), která se tak nyní nachází v centru Národního parku, na holé planině v nadmořské výšce 1021 metrů těsně u hranice s Německem.

Osada Knížecí pláně má původ v roce 1799. Několik desítek dřevařských rodin si postavilo své domky v místě Schöne Ebene – Pěkné vyhlídce, zpracovávalo se zde dřevo z pohraničních lesů. Později tu vznikla nová vesnice jménem Fürstenhut (v roce 1877 se název objevil v české podobě Knížecí Pláně). K osadě patřila myslivna, hájovna, mlýn, pila, hospoda a stanoviště hraniční stráže. Roku 1864 zde byl vysvěcen nový kamenný kostel Svatého Jana Křtitele a o rok později zřízena i fara. V roce 1930 žilo v obci 458 osob převážně německé národnosti. Po 2. světové válce velká část uprchla do Německa a další byli odsunuti. Definitivní zánik obce zpečetil vznik příhraničního pásma. Roku 1956 byl odstřelen i kostel. Osadu dnes připomíná bývalá hájenka fungující jako restaurace a penzion, a také obnovený hřbitov.


9. Jezerní slať – povalový chodník, vyhlídka

Fenoménem Šumavy jsou slatě. K nejhezčím a také nejlépe přístupným patří Jezerní slať přibližně v polovině cesty mezi Kvildou a Horskou Kvildou, do nitra rašeliniště vede stezka doplněná vyhlídkovou věží.

10. Cíl trasy Vimperk

V tomto výletu za krásami Šumavy je omezený počet míst. 

Naše cesta Šumavou začíná ve Vimperku, odkud pojedem malým  autobusem s průvodcem Národního parku Šumava.

Cena zájezdu je 580,- Kč

V ceně je započítána zpáteční jízdenka ČB Vimperk, průvodce a cesta malým autobusem  po Šumavě


Cenu zájezdu uhraďte převodem na účet č. 2501142823/2010 u Fio banky. VS je vaše mobilní číslo a do zprávy pro příjemce uveďte "Šumava". 

Nebo v hotovosti nejpozději v pondělí 9.10. v sídle spolku na adrese nám. Přemysla Otakara II. 79/21 ČB.

Budeme vám k dispozici od 10 do 13 hod.


Pokud vás tato nabídka osloví, přihlaste se pomocí přihlašovacího formuláře níže

REZERVACE  MÍSTA  AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD ŠUMAVA 11.10.