Pozvánka na turistický výlet do Národní přírodní rezervace Červené blato pátek 9.6.

Vážení milovníci pěších výletů,


dovoluji si Vás pozvat na pátek  9. června na pohodovou slunečnou procházku přírodní rezervací Červené blato. Tato lokalita Třeboňské pánve je ukázkou rašeliniště s porosty borovice blatky, rojovníku bahenního a typickou faunou rašelinišť. Mocnost rašeliny v rašeliništi je až 7 m, tato byla asi před 200 lety odvodněna a těžena. Bývalé těžební plochy jsou porostlé několika druhy rašeliníku, klikvou žeravinou, suchopýrem pochvatým i rosnatkou okrouhlolistou. Na vyšších a sušších místech najdeme porost borovice lesní a blatky, břízy pýřité a bradavičnaté s podrostem vřesu obecného, okraje lemují porosty smrků. Rezervace zaujímá plochu cca 331 ha, je na ní naučná stezka o délce cca 5 km s přístupem z Jiříkova údolí. Rojovník kvete v květnu a červnu. Máme tedy možnost tento přírodní klenot vidět.


K přiblížení k našemu cíli nám poslouží vlaková doprava. Jízdné si hradí každý účastník sám. 

Sejdeme se v hale vlakového nádraží v 7,50 hod. 


Vlak - nám odjíždí v 8,10 hod. s příjezdem do Petříkova v 8,42 hod. Naše cesta vede pouze lesem až do Jiříkova údolí, kde začíná naučná stezka Červené blato. 

Restaurace v Jiříkově údolí je uzavřena, proto je třeba se spolehnout na vlastní zásoby jídla a pití. 

Zpáteční cesta opět povede lesem,částečně po modré turistické značce, ale půjdeme kolem Obelisku, místní mu říkají"Věž". 

Vlak z Petříkova nám odjíždí v 13,19 s příjezdem do ČB  v 13,49 hod.

nebo odjezd v 15,19 a v ČB je v 15,49 hod.


Délka trasy je cca 12 km, nutná přiměřená obuv vzhledem k členitému terénu. Možná, že budou i komáři (nebo klíšťata), tak repelent s sebou.

Počasí je objednáno, mělo by být pro turistiku příjemné, teplota až 23°C.

Fotografové nezapomeňte si fotoaparát!