Vážení přátelé pondělních dopoledních vycházek.

Srdečně Vás zvu v pondělí 20. 2. 2023 na vyhlídkovou trasu  Hluboká nad Vltavou ... 

Náhled:  https://mapy.cz/s/luzarajede  

Délka je 6 km, je to sice s převýšením, ale máme času dost a dost. Předpokládaná doba, kterou spolu strávíme je 3 hodiny.


Sejdeme se  na autobusovém nádraží  v Mercury, autobus č. 320 145 13 ( ČB - Týn n. Vlt. ) ze stanoviště č.14  odjíždí v 8:30h.

Jízdenku si koupíme do zastávky: Hluboká nad Vltavou, železniční stanice, rozcestí ... zde vystoupíme  v 8:51.

Pro účastníky, kteří chtějí přistoupit na trase, uvádím místa a časy: U Zelené ratolesti (8:37), U parku (8:40), U Hvízdala (8:43), České Vrbné (8:46).

Po vystoupení přejdeme silnici č.105, napojíme se na modrou turistickou značku, podejdeme silnici pod mostem a vydáme se podél vodoteče odvodňující rybník Velký Zvolenov na východ.

Přes vodoteč nahlédneme po pravé ruce do vypuštěného rybníka Naděje. 

Cestou nás čeká překonání hodně starého spadlého stromu o průměru asi 70 cm. Není třeba se bát, je už suchý a ohlazený. Musíme si na něj sednout a postupně přehodit nohy (budeme si navzájem pomáhat). 

Přejdeme cyklistickou stezku a dojdeme až k místu, kde vodoteč ústí do Vltavy. Odtud se vydáme na sever, k Hluboké nad Vltavou. 

Pokud nám bude přát počasí, tak z této cesty je pěkný pohled na "kulisu" státního zámku Hluboká. 

Nahlédneme do nedávno velkoryse vybudovaného areálu pro volnočasové aktivity rodin s dětmi (kdo sem dosud nezavítal, může načerpat inspiraci pro výlet s vnoučaty). 

Prohlédneme si nedávno vybudované přístaviště pro soukromá pavidla a z objízdné ulice Podskalí spatříme golfové hřiště (obě aktivity jsou sice pro "horních 10 000", ale myslím si, člověk může vidět všechno ...). 

Kolem sokolovny vystoupáme na náměstí Čs. armády a budeme dál stoupat vzhůru, ulicemi Komenského a poté Bezručova, až ke vchodu do dolního zámeckého parku. 

Projdeme se parkem k vyhlídce, bude-li přát počasí, uvidíme Českobudějovickou pánev "jako na dlani". 

Poté se trochu vrátíme, vystoupáme do horního zámeckého parku. Nabídnu Vám výstup až k vodojemu, odkud je podle mého názoru nejkrásnější pohled na zámek Hluboká pro fotodokumentaci. 

Z tohoto místa už postupně sejdeme do města. Odjezd do Českých Budějovic ze zastávky Hluboká nad Vltavou, Pod Kostelem  ... v 12:05, ( linka č. 320 145 16, přijede z Týna nad Vltavou, příjezd do ČB ve 12:30 ). 

V případě, že by nám počasí extrémně nepřálo a chtěli bychom odjet dříve, pak lze použít místní autobus č. 320 144 38, odjezd v 10:43, který jede do ČB přes Zámostí, Hosín, Hrdějovice, Kněžské Dvory, Obchodní zónu Strakonická, IGY, Mariánské náměstí, atd., až do Mercury.

Pevně věřím, že Vás neodradí chladný den, který nám meteorologové předpovídají, a že se společně projdeme po místech, která jsou v sezoně přeplněná místními i zahraničními návštěvníky ...

Dostaneme-li chuť na nějaké občerstvení, věřím, že někde po trase bude otevřeno ... 


Těším se.

Váš

Karel Hes