Vitamín D

Dříve byl účinek vitaminu D spojován zejména se správným růstem a vývojem kostí. V současné době je prokázán jeho komplexní vliv na náš organismus a jeho nedostatek je spojován s mnoha nemocemi, poruchami imunity nebo rozvojem duševních poruch. Vitamín D je pro obranyschopnost lidského organismu zásadní. Jeho správná hladina snižuje riziko onemocnění i úmrtí na covid-19 a může pomoci hojit záněty v těle. Kromě toho prospívá i kostem, srdci a mozku.

Největším přirozeným zdrojem vitaminu D3 je sluneční záření, které poskytuje našemu tělu až 90 % potřebné dávky. Světová zdravotnická organizace doporučuje vystavit obličej a paže slunečnímu záření po dobu asi 30 minut denně, aniž by došlo k popálení, aby se dosáhlo přiměřené produkce vitamínu D. Doporučení jsou však individuální, záleží na celé řadě okolností (fototyp člověka, věk, denní i roční doby i postavení slunce...) Je k tomu řada doporučení, která spadají do kompetence kožních lékařů. Aby kůže vyrobila denní dávku potřebného vitamínu D, potřebuje jeho paprsky alespoň deset minut denně na nechráněném kousku těla. Vitamín D může přispět v rámci prevence k dobrému zdravotnímu stavu, ale není všespásný. Přispívá k normální funkci imunitního systému, ale je také potřeba mít celkově vyváženou výživu a dbát obecně o zdravý životní styl.

Fakta o vitaminu D

Vitamin D posiluje imunitní systém, pomáhá při virových onemocněních dýchacího aparátu, infekčních onemocněních, ale i autoimunitních chorobách, nemocích kůže, zažívacího traktu, ovlivňuje kvalitu kostí. 

Brání lidské tělo před špatnostmi jako lev a se cti. Jak se ukázalo, i před nemocí covid-19. Testy vzorku osob, které tuto nemoc prodělaly, ukázaly o vitaminu D zajímavý fakt. „ Při onemocnění COVID 19 pomáhá vitamín D blokovat některé cesty, jimiž virus proniká do buňky. V případě těžkých stavů nemocných byla jeho hladina vždy velmi nízká, až neměřitelná. U lidí s normálním průběhem byla nízká, standardní hladinu vitaminu D ale neměl prakticky nikdo,“ připustil profesor Ondřej Topolčan, primář oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice v Plzni.

Vitamín D snižuje infekčnost a úmrtnost. odkaz na článek PharmDr. Margit Slimákové

Téměř vše o vitamínu D odkaz na členek na www.nejenleky.cz.  

Jiří Jenšovský: Zažíváme pandemii nedostatku vitaminu D, předávkovat se jím je ale obtížné

Vitamín D stručně 

Pomáhá vitamin D naší imunitě?

Rozhovor s Doc. RNDr. Milošom Mikušom, CSc. jak vypadá ideální produkt s vitamínem D a jak ho užívat