Virtuální U3V

Od roku 2011 spolek Klub AKTIV, z.s. pořádá v Českých Budějovicích přednášky Virtuální univerzity třetího věku (dále VU3V 
 více na www.e-senior.cz

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.


Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v důchodovém věku v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. 
V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.
Další informace a podmínky studia zde...


Další informace o Konzultačním středisku VU3V České Budějovice najdete dole v jednotlivých odkazech.Promoce prvních absolventů VU3V v květnu 2013.


Paní Marie Macháčková vedla konzultační středisko Č. Budějovice od jeho založení v roc 2011 až do konce školního roku 2017. Od září 2017 od ní převzala vedení paní Mgr. Dana Sudická.