Virtuální univerzita

Od roku 2011 spolek Klub AKTIV, z.s. pořádá v Českých Budějovicích přednášky Virtuální univerzity třetího věku, kterou garantuje a realizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. 
(www.e-senior.cz
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.


Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.
Další informace o Konzultačním středisku VU3V České Budějovice najdete dole v jednotlivých odkazech: