Virtuální U3V

Od roku 2011 spolek Klub AKTIV, z.s. pořádá v Českých Budějovicích přednášky Virtuální univerzity třetího věku(dále VU3V )
VU3V je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v důchodovém věku v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.
Více informací o studiu na VU3V naleznete na www.e-senior.cz


Pan ředitel Mgr. Ivo Kareš předává Osvědčení nejstaršímu účastníkovi studia VU3V panu Miloslavu Somerovi. 
Promoce prvních absolventů VU3V v květnu 2013.


Paní Marie Macháčková vedla konzultační středisko Č. Budějovice od jeho založení v roc 2011 až do konce školního roku 2017. Od září 2017 od ní převzala vedení paní Mgr. Dana Sudická.